Roll Cu strömsamlare på elektrokemisk mekanism av Mg-s batteri

utveckling av magnesium svavel batteri åtföljs med alla kända svårigheter som finns i Li–s batterier, men med ännu mer begränsat val av elektrolyter. I detta arbete undersöktes påverkan av strömsamlare på elektrokemisk mekanism mot bakgrund av olika rapporter där förbättrat beteende tillskrivs elektrolyt. Anmärkningsvärda skillnader i cykelbeteende rapporteras när Al-strömsamlare ersätts av Cu-strömsamlare oberoende av elektrolyt. Den initiala reduktionen av svavel följer liknande reaktionsväg ingen mater av strömsamlare, men bildandet av MgS kan vara i konkurrens med bildandet av CuS i närvaro av Cu-katjoner. Med de efterföljande cykelcellerna framställda från katoder avsatta på Cu-strömsamlare visar minskning av spänningen och bildandet av en enda platå under cykling. Förändringen motsvarar involveringen av Cu i reaktionen och bildandet av redoxpar Mg/CuS som bestäms av Cu K-kant XANES mätningar. Korrosion av Cu-folie identifieras av SEM och fungerar som en källa till Cu-katjoner för den kemiska reaktionen mellan Cu och polysulfider. Mg / CuS redox-par visar förbättrad cykelstabilitet, men teoretisk energitäthet reduceras kraftigt på grund av substitution av S med CuS som katodaktivt material.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.