en jämförelse av effekterna av data–bläckförhållande på prestanda med dynamiska skärmar i en övervakningsuppgift

denna studie undersökte tillämpligheten av rekommendationer för design av grafer till design av dynamiska grafiska skärmar. Specifikt testades rekommendationer angående nivån på data-bläckförhållandet (förhållandet mellan bläck som visar data och det totala bläcket). Deltagarna övervakade dynamiska processkontrollvariabler i ett av tre visningsförhållanden som motsvarar höga, medelstora och låga databläckförhållanden. Hastighet på svar på Out-of-range variabler och nivå av situationsmedvetenhet mättes, och aspekter av subjektiv mental arbetsbelastning bedömdes. Resultaten indikerade ett visst stöd för principer för icke–data-bläckreduktion:reaktionstiderna för händelser utanför räckvidden var snabbast för det högsta data-bläckförhållandet. Reaktionstiderna var likartade för de låga och medelstora databläckförhållandena, kanske för att dessa förhållanden förlitade sig på samma grafiska specificerare. Nivå av situationsmedvetenhet visade ingen effekt av data-bläckförhållande; deltagarna verkade dock ha bättre medvetenhet om variabler, som förändrades oftare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.