effekten av en frihetsstraff och professionell diskvalificering på återintegrering

denna studie tjänar två syften. Först används begrepp om skam (Braithwaite, 1989) och märkning (Becker, 1963) för att undersöka effekten av stigmatisk märkning på en grupp professionella revisorer som avtjänar fängelsestraff för ekonomiska brott. Uppgifterna från fokusgruppsintervjuer tyder på att skamrelaterade känslor har en viktig avskräckande effekt på benägenheten att förolämpa som inte uppstår från fängelse utan från reflexiviteten som härrör från familjestöd och enhet. För det andra utvärderar detta dokument kritiskt de frågor som rör professionell återintegrering där medlemmar kan hindras från att utöva sin handel när de släpps från fängelset. Att förbjuda medlemmar från professionellt medlemskap på grund av deras ex-convict-etikett representerar en form av uteslutande stigma som bidrar till stigmatisk skam och förbittring mot de institutioner som ålägger sådana påföljder. Yrkesorganisationernas roll för att återintegrera tidigare medlemmar som dömts för ett allvarligt brott och förmågan att hjälpa dem att rekonstruera sin yrkesidentitet och utveckla prosociala Roller utvärderas kritiskt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.