Dallas lastbil olycka advokat

har du skadats i en olycka med en 18-hjuling lastbil i Dallas eller någonstans i delstaten Texas? Ring erfarna lastbil olycka advokater på Rasansky advokatbyrå på 1-877-405-4313 för en gratis fall utvärdering.

Big rig, semi och 18-wheeler olyckor är särskilt farliga på grund av deras stora storlek och massa av fordonen. Personbilar tenderar att ta stöten av dessa kollisioner, vilket ofta resulterar i allvarliga och till och med dödliga skador.

om du eller en älskad har skadats eller dödats i en olycka med en 18-hjulig lastbil eller stor rigg, måste du förstå hur dessa fall skiljer sig från personbilolyckor.

varför uppstår lastbilsolyckor så ofta på Texas vägar? Ofta handlar det om vinst över säkerhet. Våra Dallas lastbil olycka advokater har bevittnat lastbilstransporter företag hävdar att de reviderar sina säkerhetspolicyer och förfaranden gång på gång i ett försök att minska antalet dödliga olyckor. Tyvärr sätts dessa nya protokoll sällan i handling och lastbilsföretag fortsätter att placera vinster framför andra bilisters säkerhet.

när offren drabbas av skador i en lastbilsolycka är det viktigt att de når ut till en advokat för lastbilsolyckor i Texas så snart som möjligt. Offren kan ha rätt till ersättning för att lindra de ekonomiska bördorna till följd av medicinska kostnader, förlorade löner, egendomsskador och icke-ekonomiska skador de står inför. Advokaterna på Rasansky advokatbyrå har kämpat i över 27 år för att hjälpa offer i hela staten att få den rättvisa de förtjänar efter att ha skadats i olyckor. Kontakta vår advokatbyrå så snart som möjligt för att se hur vi kan hjälpa dig.

visste du: över 15 miljoner lastbilar kör på vägen under ett visst år, och under den tiden finns det över 400 000 lastbilsolyckor som leder till över 100 000 skador.

vanliga orsaker till lastbilsolyckor i Texas

lastbilsolyckor orsakas ofta av förarens hänsynslösa handlingar. Med tanke på storleken och vikten på dessa fordon vill vi tro att de som kontrollerar dem är mer benägna att delta i ansvarsfulla åtgärder bakom ratten. Tyvärr är detta långt ifrån sanningen. Istället fortsätter vi att se många offer i hela vår stat kvar med livshotande skador från lastbilsolyckor.

7 Vanliga orsaker till lastbil-vs – bilolyckor i Dallas:

 • fortkörning: när en lastbilschaufför hastigheter för att möta en tidsfrist, han eller hon agerar hänsynslöst. Att försöka flytta ett 80 000 pund vägmonster snabbare än hastighetsgränsen är aldrig en bra ide. Det är väldigt svårt att sluta när du har så mycket vikt och massa bakom dig.
 • tunga nyttolaster: tunga laster kan äventyra balansen i en 18-hjulig lastbil. När en lastbilsförare bär en ovanligt tung last blir det svårare att manövrera och stoppa även vid normala hastigheter. Dessutom, när en lastad lastbil slår bil, är skadan mycket allvarligare. Flakbilar och tankbilar är ökända för detta, men dumper och sopbilar är ofta lika dåliga.
 • brist på Underhåll: Underhåll av semi lastbilar är nödvändigt för att undvika mekaniska fel. Om en lastbil inte underhålls ordentligt har även den säkraste lastbilschauffören en mycket större risk att orsaka en olycka. Ett mekaniskt fel som bromsar eller upphängning är tyvärr allt som krävs för att en dödlig olycka ska hända.
 • brist på sömn: Truckers är mänskliga precis som resten av oss och när de är överarbetade eller sömnberövade gör de misstag. Det är viktigt att inse att många erfarna åkarna betalas av milen, och därmed vill driva sina kroppar till gränsen för att tjäna en bättre lönecheck. På grund av detta pressar många lastbilsförare sig för långt och hamnar somna vid ratten. Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) tillåter redan lastbilsförare att köra så mycket som 11 timmar åt gången. Vissa åkarna har hittats förfalska timmar-of-service register för att blidka sina chefer eller öka sin lön.
 • Motorvägshypnos: Detta tillstånd hänvisar till ett slags trance-liknande tillstånd som inträffar efter att en förare reser hundratals mil och tittar på samma monotona väglandskap. Så småningom kan en förare zonera ut, vilket orsakar en inhiberad förmåga att reagera på ett lämpligt sätt.
 • blinda fläckar: en av de första som nya förare lär sig när de tar ett semi-truckkörningstest är att undvika den blinda fläcken. De flesta spegelsystem på lastbilar tillåter inte lastbilsföraren en fullständig bild av området bakom dem. Högt motorljud tenderar också att drunkna ut några tutar från berörda bilister. Detta gör det väldigt enkelt för dem att oavsiktligt sidatorka andra fordon.
 • slarv eller hänsynslöshet: sist, men inte minst, vissa lastbilsförare helt enkelt försumlig i sin attityd som andra bilister bör ge dem på grund av deras massiva storlek. Inte alla bilister kan och resultaten kan vara dödliga.

Varför är 18-hjuliga lastbilsolyckor så dödliga?

Dallas TX lastbil olycka advokat
lastbil olycka advokat i Dallas

18-wheeler olyckor kan orsaka allvarliga skador och dödsfall på grund av deras massiva storlek jämfört med andra fordon på vägen. Detta innebär större kraft vid påverkan. De typiska skador som följer av 18 wheeler kollisioner inkluderar brutna ben, ryggmärgsskador, förlamning, hjärnskador, och även felaktig död

lastbil olycka advokater på Rasansky Advokatbyrå utvärdera varje 18 wheeler lastbil olycka grundligt, titta på alla möjliga vinklar, och varje potentiell part som kan dela i skulden. Potentiellt ansvariga parter kan inkludera lastbilsföretaget som driver semi, tillverkaren av din bil eller 18-hjularen (med avseende på produktfel), vägbyggnadsföretag som inte lämnar lämpligt meddelande om vägfel eller vägrisker, flottans underhållsföretag för att inte underhålla fordonet och andra.

lagarna som är involverade i lastbilsolycka är mycket svåra att navigera och är ofta extremt komplexa. På grund av detta är det oerhört viktigt att du pratar med en advokat om ditt ärende så snart som möjligt efter din olycka. Våra erfarna lastbil olycka advokater kommer att utvärdera ditt fall utan kostnad för dig. Vi kan ta ditt fall på en beredskapsbasis, vilket innebär att det inte finns några avgifter om vi inte vinner ditt fall.

ansvariga parter i Texas lastbil olyckor

till skillnad från de flesta auto olyckor, de som involverar kommersiella Transportfordon har ofta mycket heftier försäkringar tillgängliga för offren. Detta beror på att lastbilsolyckor ofta leder till katastrofala skador och omfattande skador. Lastbil olyckor har ofta flera parter som kan namnges i personskada stämningar i Texas. Vissa parter som är ansvariga för skador och skador i lastbilsolyckor i hela Texas inkluderar:

lastbilsförare: föraren av lastbilen bär den största andelen ansvar i de flesta lastbilsolyckor. Detta beror på att förarfel är en ledande orsak till lastbilsolyckor. När lastbilsförare engagerar sig i hänsynslöst, försumligt eller distraherat beteende när de kör sina fordon, kommer de sannolikt att orsaka livsförändrande olyckor som involverar andra på vägen.

Lastbilens Ägare: Lastbilens ägare är skyldig att se till att förarna är kvalificerade, ansvariga och flitiga när de kör sina fordon. Lastbilsägare måste verifiera licenser, säkerställa erfarenhet och se till att föraren inte har en dålig körrekord.

Lastbilsföretaget: lastbilsföretag skyndas ofta för att anställa nya förare för att leverera laster som de tar genvägar. När lastbilsföretag misslyckas med att se till att förare är licensierade och erfarna kan de hållas ansvariga för fall där olyckor inträffar.

Fraktföretag: Lastföretag måste lasta produkter på släpvagnar med omsorg och omtanke. Det är absolut nödvändigt att produkterna är jämnt fördelade för att förhindra att Tips händer. När lastbilar inte lastas ordentligt kan det leda till skift i lasten. Det är lika viktigt att lasten är tillräckligt säkrad i släpvagnen. När lastföretag bedriver hänsynslös och försumlig praxis kan det leda till betydande olyckor.

Tillverkare: det är absolut nödvändigt att semi-lastbilar fungerar som de är avsedda. Lastbilar med felaktiga bromsar, acceleratorer och andra felaktiga delar kan vara omöjliga att kontrollera. Som ett resultat kommer förare sannolikt att vara inblandade i kollisioner. När lastbilsolyckor orsakas av defekta eller felaktiga delar eller fordon kan tillverkare och andra berörda parter hållas ansvariga för skador och skador.

offer som skadas i lastbilsolyckor behöver juridisk vägledning från kvalificerade advokater som har en grundlig förståelse av federala och statliga lagar, liksom regler, kring lastbilsolyckor. Teamet på Rasansky advokatbyrå har årtionden av erfarenhet att hjälpa offren maximera sina återhämtningar efter att ha varit inblandade i en lastbilsolycka. Kontakta vår advokatbyrå idag för att skydda dina juridiska rättigheter och få den rättvisa du förtjänar.

maximera din återhämtning efter en Lastbilsolycka i Texas

Texas truck accident lawyers på Rasansky Law Firm har lång erfarenhet av att hjälpa offren att gå framåt efter att ha varit inblandad i en lastbilsolycka. Vi strävar efter att hjälpa våra kunder att uppnå sina mål i återhämtning och övervinna effekterna av deras olyckor. Ett sätt att göra detta är att hjälpa våra kunder att få maximal ersättning för att täcka de ekonomiska och icke-ekonomiska skador de står inför.

advokaterna på Rasansky Advokatbyrå anser att offren aldrig ska tvingas spendera tiotusentals dollar på kostnader relaterade till deras olyckor på grund av en annan persons handlingar. Av denna anledning hjälper vi dem att få det maximala ersättningsbeloppet för skador de står inför, inklusive:

 • medicinska räkningar för läkarbesök, kirurgi, sjukhusvistelse och olika behandlingar.
 • långsiktiga kostnader som är relaterade till terapi, rehabilitering och medicinering.
 • förlorad inkomst relaterad till att ta ledig tid för möten och återhämtning.
 • förlorad intjäningsförmåga för offer som lämnas permanent nedsatta.
 • Mental ångest samt smärta och lidande.
 • förvrängningar.
 • förlust av konsortium.

om offren förlorar sina liv i lastbilsolyckor till följd av andra förares handlingar, hjälper vi deras familjer att få full och rättvis ersättning genom felaktiga dödsanspråk. Våra lastbil olycka advokater i Texas hjälpa familjer maximera sina återvinningar för begravning arrangemang kostnader, begravningstjänster avgifter, förlust av förmåner, och mer. Om du skadades i en lastbilsolycka, eller din älskade förlorade sitt liv, till följd av en annan förarens handlingar, kontakta vår advokatbyrå idag för att utforska lagliga alternativ som finns tillgängliga för dig.

kontakta en Dallas lastbil olycka advokat idag.

om du fick skador i en lastbilsolycka till följd av en annan förares handlingar är det viktigt att du agerar snabbt för att skydda dina lagliga rättigheter och bästa intressen. Försök inte förhandla med den försumliga parten på egen hand! Lastbilsföretag är hänsynslösa när det gäller att lura offer för att förstöra sitt eget fall. De kommer att försöka minimera dina påståenden, snedvrida fakta, och kommer direkt ljuga för dig. Acceptera aldrig deras villkor och försök inte förhandla! Att göra detta minskar bara värdet av ditt ärende. Att vara representerad av en kunnig advokat säkerställer att du har den bästa chansen att få den ersättning du förtjänar.

kontakta Rasansky advokatbyrå för att tala med en Dallas 18 wheeler olycka advokat idag på 1-877-405-4313. Om ditt ärende accepteras, det finns ingen up-front kostnad för dig. Vi får bara betalt om vi lyckas få ersättning i ditt fall. Vi tar alla finansiella risker så att du kan fokusera på återhämtning.

Rasansky Advokatbyrå gjorde ett enastående jobb som representerade min familj efter min fars olycka. Inte bara var de top notch i professionalism, men nivån av vänlighet och medkänsla de visade oss kommer aldrig att glömmas bort. Jag skulle alltid lita på dem med alla juridiska frågor jag någonsin skulle ha i framtiden.

tala med en lastbil olycka advokat gratis. 24/7.

advokaterna på Rasansky Advokatbyrå är glada att prata med dig om ditt potentiella fall gratis. Om vi kan hjälpa till med ditt anspråk gör vi det utan kostnad för dig. Ring oss 24/7 på (214) 651-6100, eller avgiftsfritt på 1-877-405-4313.

BEGÄR EN KOSTNADSFRI KONSULTATION VIA E-POST

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.