australiska välgörenhetsorganisationer och icke-vinstprovision

utsatta personer definieras som personer under 18 år eller andra individer som kanske inte kan ta hand om sig själva eller inte kan skydda sig mot skada eller exploatering.

medan alla människor måste skyddas från skada, finns det ytterligare lagstiftande och etiska överväganden för att skydda utsatta människor. Utsatta människor kan inkludera:

  • barn och seniorer
  • personer med nedsatt intellektuell eller fysisk funktion
  • personer med låg socioekonomisk bakgrund
  • personer som är aboriginska eller Torres Strait Islanders
  • personer som inte är modersmål på det lokala språket
  • personer med låg läskunnighet eller utbildning
  • människor som är föremål för modernt slaveri, vilket innebär mänsklig exploatering och kontroll, såsom tvångsarbete, skuldslaveri, människohandel och barnarbete.

sårbarhet kan vara antingen tillfällig eller pågående. Utsatta människor är inte begränsade till en välgörenhets förmånstagare eller användarna av dess tjänster. De kan inkludera en välgörenhets personal, volontärer och personer i tredje part, till exempel partners.

att kunna känna igen sårbarhet i dess olika former är viktigt och det första steget för att kunna skydda utsatta människor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.