5 Kundupplevelsetrender för Banking i 2020

i en annan utplacering av mänskliga aspekter till digitala, kommer röstanordningsinteraktioner att börja anta bankens eller kreditunionens ”personlighet”. Från distinkta röster (inte Siri eller Alexa), till sätt att hantera förfrågningar, kommer dessa interaktioner att fortsätta att förbättras med tiden när de lär sig accenter, uttal etc.

transparens, säkerhet, etik och förtroende som CX-verktyg

alla kundupplevelseverktyg i framtiden spelar ingen roll om konsumenten inte litar på hur du kommer att värdera deras identitet, skydda deras data och vara rättfram i deras interaktioner. Med andra ord, de vill veta att du alltid kommer att engagera sig för deras räkning.

mer än någonsin vill konsumenten ha fullständig öppenhet om hur deras data kommer att användas. De vill också ha robust säkerhet kring sina data, inklusive biometri. Om det finns integritetsfrågor med din organisation, förtroende urholkas och kundupplevelsen kommer definitivt att ta en träff.

enligt Salesforce förväntar sig människor att företag som de samarbetar med ska överväga en bredare uppsättning intressenter, som går utöver finansiella aktieägare för att inkludera deras inverkan på samhället som helhet. Faktum är att 80% av kunderna är mer lojala mot företag med” god etik”, medan 68% av kunderna inte kommer att köpa från företag med tvivelaktig etik.

mer än två tredjedelar av företagen konkurrerar nu främst på grundval av kundupplevelse-upp från endast 36% för ett decennium sedan, enligt Gartner. För att lyckas behöver finansinstitut inte bara investera i de viktigaste komponenterna i kundupplevelsen utan också i insamling och analys av kundfeedback över hela kundresan.

utöver att känna till dina kunder måste organisationer använda den kunskap som förvärvats för att anpassa varje interaktion, tillhandahålla sömlösa upplevelser över kanaler, humanisera digitala engagemang och förbättra förtroendet löpande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.