rolul colectorului de curent Cu asupra mecanismului electrochimic al bateriei Mg-s

dezvoltarea bateriei cu sulf de magneziu este însoțită de toate dificultățile cunoscute prezente în bateriile Li–s, totuși cu o alegere și mai limitată de electroliți. În lucrarea de față, influența colectorului de curent asupra mecanismului electrochimic a fost investigată în lumina diferitelor rapoarte în care comportamentul îmbunătățit a fost atribuit electrolitului. Diferențe notabile în comportamentul ciclismului sunt raportate atunci când colectorul de curent Al este înlocuit cu colectorul de curent cu independent de electrolit. Reducerea inițială a sulfului urmează o cale de reacție similară fără mater a colectorului de curent, dar formarea MgS poate fi în concurență cu formarea CuS în prezența cationilor Cu. Cu celulele ciclice ulterioare preparate din catozi depuși pe colectorul de curent cu arată scăderea tensiunii și formarea unui singur platou în timpul ciclismului. Modificarea corespunde implicării Cu în reacția și formarea cuplului redox Mg/CuS așa cum este determinat de măsurătorile xanes cu marginea K. Coroziunea foliei Cu este identificată prin SEM și servește ca sursă de cationi Cu pentru reacția chimică dintre Cu și polisulfuri. Cuplul Mg / CuS redox prezintă o stabilitate ciclică îmbunătățită, dar densitatea energetică teoretică este sever redusă datorită înlocuirii S cu CuS ca material activ catodic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.