Implicațiile fiscale ale pachetelor de amânare a chiriei-Seward & Kissel LLP

ca reacție la situația COVID-19, proprietarii și chiriașii încep să discute pachetele de amânare a chiriei. De obicei, aceste pachete implică modificarea Contractului de închiriere existent pentru a prevedea o amânare a chiriei pentru aprilie, mai și iunie 2020, cu o rambursare a sumelor amânate care are loc pe parcursul mai multor luni ulterioare pe durata rămasă a contractului de închiriere. Cu toate acestea, poate exista o consecință fiscală neașteptată atât pentru proprietari, cât și pentru chiriași, în funcție de modul în care sunt structurate aceste pachete de amânare. Această alertă are scopul de a face clienții noștri conștienți de secțiunea 467 din codul veniturilor interne și de a oferi o înțelegere de bază a tipurilor de pachete de amânare care ar declanșa consecințe fiscale neașteptate în conformitate cu secțiunea IRC 467.

pentru a simplifica discuția noastră, examinăm un contract de închiriere ipotetic cu un termen de 5 ani (2020 până în 2024), cu o singură plată de închiriere de 100 USD pe an, care poate fi alocată fiecărui an (ceea ce înseamnă că 100 USD sunt atribuibili închirierii spațiului în fiecare an, indiferent de momentul în care este plătit efectiv). În cadrul unui contract de închiriere comercial tipic, cu fiecare plată de 100 USD datorată la 1 ianuarie (sau dacă plățile lunare ar fi datorate în prima zi a fiecărei luni din acel an), acest contract de închiriere tipic nu ar fi considerat un „contract de închiriere secțiunea 467” (discutat mai jos) și, prin urmare, nu ar fi supus secțiunii IRC 467.

IRC 467 (d)(1)(a) definește un „contract de închiriere secțiunea 467” ca un contract de închiriere „în temeiul căruia există cel puțin o sumă alocabilă pentru utilizarea proprietății pe parcursul unui an calendaristic care trebuie plătită după încheierea anului calendaristic următor anului calendaristic în care are loc o astfel de utilizare „. IRC 467 (d) (1) (A), subliniere adăugată.

dacă ipoteticul nostru contract de închiriere a fost modificat astfel încât să nu se plătească chiria pentru anul 1, dar 200 USD pentru anul 2 (cu 100 USD pentru fiecare an următor 3, 4 și 5), atunci contractul de închiriere modificat nu ar fi considerat un „contract de închiriere secțiunea 467” și, prin urmare, nu ar fi supus secțiunii IRC 467. Motivul pentru aceasta este că suma amânată în anul 1 a fost plătită înapoi în anul 2.

dacă, totuși, contractul nostru ipotetic de închiriere a fost modificat astfel încât să nu se plătească chiria pentru anul 1 și să nu se plătească chiria pentru anul 2, dar 300 USD pentru anul 3 (cu 100 USD pentru fiecare an 4 și 5 ulterior), atunci contractul de închiriere modificat ar fi considerat „secțiunea 467 contract de închiriere” și, prin urmare, ar fi supus secțiunii IRC 467. Motivul pentru aceasta este că suma amânată în anul 1 a fost plătită înapoi în anul 3, nu în anul 2.

deși acest exemplu simplificat ne ajută să demonstrăm ce trebuie să căutăm, știm că fiecare pachet de închiriere și fiecare pachet de amânare a chiriei poate să nu se preteze la o evaluare atât de clară. Dar dacă pachetul de amânare a chiriei avute în vedere implică amânarea și rambursarea integrală sau parțială a chiriei în 2020 după 2021, încurajăm clienții noștri să discute orice astfel de pachet de amânare a chiriei cu contabilul lor sau cu unul dintre avocații noștri de la Seward și Kissel pentru a determina dacă secțiunea IRC 467 este declanșată și, dacă da, care ar fi consecințele fiscale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.