wpływ kary pozbawienia wolności i dyskwalifikacji zawodowej na reintegrację

niniejsze badanie służy dwóm celom. Po pierwsze, pojęcia wstydu (Braithwaite, 1989) i etykietowanie (Becker, 1963) są używane do badania wpływu piętnowania na grupę zawodowych księgowych odbywających kary pozbawienia wolności za przestępstwa finansowe. Dane uzyskane z fokusowych wywiadów grupowych sugerują, że emocje związane ze wstydem mają istotny odstraszający wpływ na skłonność do ponownego obrażenia wynikającą nie z uwięzienia, ale z refleksyjności wynikającej ze wsparcia rodziny i jedności. Po drugie, niniejszy dokument krytycznie ocenia kwestie związane z reintegracją zawodową, w ramach której członkowie mogą zostać pozbawieni możliwości wykonywania zawodu po zwolnieniu z więzienia. Zakazanie członkom członkostwa zawodowego z powodu ich etykiety byłego skazanego stanowi formę stygmatu wykluczającego, który przyczynia się do stygmatycznego wstydu i urazy do instytucji, które nakładają takie kary. Krytycznie oceniana jest rola stowarzyszeń zawodowych w reintegracji byłych członków skazanych za poważne przestępstwo oraz możliwość pomocy im w odbudowie ich tożsamości zawodowej i rozwijaniu ról prospołecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.