stypendia

zdajemy sobie sprawę, że poszukiwanie stypendiów zewnętrznych może być przytłaczające. Aby pomóc ci w tym wyszukiwaniu, opracowaliśmy listę witryn wyszukiwania stypendiów, a także listę konkretnych stypendiów związanych z programami studiów oferowanymi w NewSchool. Nie jest to wyczerpująca lista i zachęcamy każdego studenta do samodzielnego poszukiwania możliwości stypendialnych. Inne źródła, które mogą być w stanie pomóc w wyszukiwaniu, to:

  • pracodawcy i stowarzyszenia zawodowe
  • kościoły i grupy wyznaniowe
  • Fundacje lokalne
  • grupy obywatelskie
  • organizacje społeczne
  • poradnictwo Szkolne

nie czekaj, aby rozpocząć wyszukiwanie stypendiów − terminy stypendiów w następnym roku szkolnym wahają się od późnej jesieni do wczesnej wiosny.

*Uwaga: zewnętrzna lista stypendiów i linki zostały opracowane przez NewSchool jako usługa, aby pomóc uczniom zlokalizować fundusze zewnętrzne. Lista nie powinna być interpretowana jako żaden rodzaj poparcia lub wsparcia jakiejkolwiek konkretnej organizacji, osoby, punktów widzenia, produktów lub usług oferowanych przez te strony zewnętrzne. NewSchool nie kontroluje ani nie gwarantuje dokładności, aktualności, aktualności ani kompletności tych informacji zewnętrznych. Wszystkie stypendia i nagrody instytucjonalne są uzależnione od dostępności i mogą ulec zmianie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.