porównanie wpływu proporcji danych do atramentu na wydajność z dynamicznymi wyświetlaczami w zadaniu monitorującym

w niniejszym badaniu zbadano możliwość zastosowania zaleceń dotyczących projektowania Wykresów do projektowania dynamicznych wyświetlaczy graficznych. W szczególności przetestowano zalecenia dotyczące poziomu stosunku danych do atramentu (stosunek atramentu pokazującego dane do całkowitego atramentu). Uczestnicy monitorowali dynamiczne zmienne sterowania procesem w jednym z trzech warunków wyświetlania odpowiadających wysokim, średnim i niskim stosunkom danych do atramentu. Zmierzono szybkość reakcji na zmienne spoza zakresu i poziom świadomości sytuacji oraz oceniono aspekty subiektywnego obciążenia umysłowego. Wyniki wskazywały na pewne poparcie dla zasad redukcji atramentu bez danych: czasy reakcji na zdarzenia poza zakresem były najszybsze dla stanu o najwyższym stosunku danych do atramentu. Czasy reakcji były podobne dla niskich i średnich warunków farb danych, być może dlatego, że Warunki te opierały się na tym samym specyfikatorze graficznym. Poziom świadomości sytuacji nie wykazał wpływu stosunku danych do atramentu; jednak uczestnicy zdawali się mieć lepszą świadomość zmiennych, które zmieniały się częściej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.