’ + dokument.title + „

programy zapewnienia jakości radiologii są zaprojektowane tak, aby zapewnić pewne poziomy jakości obrazu są utrzymywane za pomocą sprzętu do obrazowania. Detective Quantum efficiency (DQE), wyrażona jako funkcja częstotliwości przestrzennej, jest bezpośrednią miarą wydajności systemu i „wydajności dawki”, która jest obiektywna, ilościowa i powszechnie akceptowana przez środowisko naukowe. Wdrożyliśmy program kontroli jakości w szpitalu, w którym zarówno funkcja DQE, jak i funkcja przenoszenia modulacji (MTF) są mierzone w ramach rutynowego programu kontroli jakości.DQE, MTF i system gain były mierzone co dwa miesiące w 12-miesięcznym okresie oceny. Pomiary DQE były zgodne z zaleceniami IEC62220-1. W ubiegłym roku nie zaobserwowano znaczącego pogorszenia DQE lub MTF jakiegokolwiek systemu. Zaobserwowano jednak duże różnice w DQE i MTF pomiędzy różnymi technologiami detektorów. Przewiduje się, że rutynowe monitorowanie DQE mogłoby zapewnić wczesne ostrzeganie o awariach systemu lub problemach wymagających interwencji serwisowej, ale w okresie oceny nie wystąpiły żadne problemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.