15 wersetów biblijnych, kiedy czujesz się Niemotywowany

15 wersety biblijne, kiedy czujesz się niemotywowany

są chwile w życiu, kiedy chcesz po prostu rzucić ręcznik i odejść. W czym? Wszystko, co przytłacza cię w tym momencie, może być zerwanym związkiem lub utratą pracy lub śmiercią ukochanej osoby, która już nigdy nie będzie w pobliżu.

wszyscy czuliśmy się dość wyczerpani w pewnych momentach i okolicznościach. Wygląda na to, że nigdy nie wydostaniemy się z tej chwili, nie mówiąc już o tym, by przestać czuć to, co czujemy. W takich czasach, szczególnie w bardzo trudnych czasach, zachęcam was do zwrócenia się do Waszej Biblii jako przewodnika i kotwicy dla waszego życia.

zebrałem 15 wersetów biblijnych, które zawsze czytam i które bardzo mnie inspirują w tym czasie i pomyślałem, że ty też możesz z nich skorzystać.

15 wersetów biblijnych do czasu, gdy nie jesteście zmotywowani

Psalm 34: 17-19 wołają sprawiedliwi, a Jehowa słyszy i wybawia ich ze wszystkich swoich cierpień. Bliski jest Pan złamanym sercem i zbawia zmiażdżonych duchem. Wiele cierpień sprawiedliwego, ale od nich wszystkich wybawi go Pan.

Psalm 147:3 leczy złamanych serc i opatruje ich rany.

Psalm 55:22 połóż na Panu ciężar Twój, a on cię wesprze; nie opuści sprawiedliwego na zawsze.

Izajasza 41:10 nie bój się, bo jestem z tobą; nie mdlej, bo jestem twoim Bogiem, który cię wzmacnia; zawsze będę ci pomagał, zawsze Tobie będę stał namiestnikiem mojej sprawiedliwości.

Izajasza 40: 31 Ale ci, którzy oczekują Pana, będą mieli nowe moce; podniosą skrzydła jak orły; będą uciekać i nie będą zmęczeni; pójdą i nie będą zmęczeni.

Izajasza 42: 16 i poprowadzę niewidomych ścieżką, której nie znali, sprawię, że pójdą ścieżkami, których nie znali; przed nimi zmienię ciemność w światło, a skalistą w równinę. To wam uczynię i nie opuszczę was.

Jeremiasza 29:11 bo znam myśli moje o was, mówi Pan, myśli o świecie, a nie o złu, aby dać wam koniec, którego oczekujecie.

Mateusza 11: 28 Przyjdźcie do mnie wszyscy pracujący i obciążeni, a ja was uspokoję.

wersety biblijne, gdy czujesz się Niemotywowany wersety biblijne, gdy czujesz się Niemotywowany (Obraz) udostępnij go w swojej ulubionej sieci społecznościowej.

Rzymian 8:28 i wiemy, że tym, którzy miłują Boga, wszystko im pomaga, czyli tym, którzy są powołani do swego celu.

1 Koryntian 9:24 nie wiesz, że ci, którzy pracują na stadionie, biegają prawdę, ale tylko jeden bierze nagrodę?

2 Koryntian 4: 8-9 jesteśmy we wszystkim zdezorientowani, ale nie zasmuceni; w kłopotach, ale nie w rozpaczy; prześladowany, ale nie bezradny; powalony, ale nie zniszczony;

2 Koryntian 5:7 Albowiem chodzimy według wiary, a nie według widoku;

Galacjan 6:9 nie męczymy się czynieniem dobra; albowiem w odpowiednim czasie będziemy naciskać, jeśli nie stracimy przytomności.

Filipian 4:19 Bóg mój uzupełni wszystko, czego Wam brakuje w jego bogactwie w chwale w Chrystusie Jezusie.

1 Piotr 1:6-9 jest to, że wy, choć przez pewien czas, w razie potrzeby, musicie być żałobni w różnych próbach, aby udowodniona autentyczność waszej wiary, cenniejsza niż złoto, choć łatwo psująca się, została przetestowana przez ogień, można znaleźć w chwale, chwale i honorze w Objawieniu Jezusa Chrystusa. Chociaż go nie widziałeś, kochasz go. Nawet jeśli go teraz nie widzicie, wierzycie w niego i radujecie się z niewypowiedzianą radością, a on jest pełen chwały, znajdując koniec waszej wiary, zbawienie waszych dusz.

weź teraz swój harmonogram i napisz te wersety biblijne, abyś mógł je czytać i medytować, gdy poczujesz się zniechęcony. Pamiętaj, że jeśli przestudiujesz je i wyjdziesz ze swojej sytuacji, możesz liczyć na wygraną i pomóc innym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.