‘+.title + “

programma ‘ s voor de kwaliteitsborging van Radiologie zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat bepaalde beeldkwaliteitsniveaus met beeldapparatuur worden gehandhaafd. De detectiekwantumefficiëntie (DQE), uitgedrukt als een functie van de ruimtelijke frequentie, is een directe maat voor systeemprestaties en “dosisefficiëntie” die objectief, kwantitatief en algemeen aanvaard is door de wetenschappelijke gemeenschap. We hebben een QA programma geà mplementeerd in een tertiaire zorg ziekenhuis waarin zowel de DQE en modulatie transfer functie (MTF) worden gemeten als onderdeel van een routine QA programma.De DQE, MTF en systeemwinst werden om de twee maanden gemeten over een evaluatieperiode van 12 maanden. DQE-metingen voldeden aan IEC62220-1-aanbevelingen. In het afgelopen jaar werd geen significante verslechtering van DQE of MTF van enig systeem waargenomen. Er werden echter grote verschillen in DQE en MTF waargenomen tussen verschillende detectortechnologieën. Verwacht wordt dat routinematige monitoring van DQE vroegtijdige waarschuwing zou kunnen bieden voor systeemstoringen of problemen die tussenkomst van de dienst vereisen, maar er werden geen problemen ondervonden tijdens de evaluatieperiode.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.