rol van de Cu–stroomverzamelaar op het elektrochemische mechanisme van Mg–s-accu

ontwikkeling van de magnesiumzwavelbatterij gaat gepaard met alle bekende moeilijkheden in Li-s-accu ‘ s, echter met een nog beperktere keuze aan elektrolyten. In het huidige werk werd de invloed van de huidige collector op het elektrochemische mechanisme onderzocht in het licht van verschillende rapporten waar verbeterd gedrag werd toegeschreven aan elektrolyt. Opmerkelijke verschillen in fietsgedrag worden gerapporteerd wanneer Al stroom collector wordt vervangen door Cu stroom collector onafhankelijk van elektrolyt. De aanvankelijke vermindering van zwavel volgt gelijkaardige reactieweg geen mater van huidige collector, maar vorming van MgS kan met vorming van CuS in aanwezigheid van Cu kations concurreren. Met de daaropvolgende cycling cellen bereid uit kathoden afgezet op cu stroom collector tonen daling van de spanning en vorming van één plateau tijdens het fietsen. De verandering komt overeen met de betrokkenheid van Cu in de reactie en vorming van redox paar Mg/CuS zoals bepaald door cu K-edge XANES metingen. De corrosie van Cu-folie wordt geà dentificeerd door SEM en dient als bron van Cu-kationen voor de chemische reactie tussen Cu en polysulfiden. Mg / CuS redox paar vertoont verbeterde cyclische stabiliteit, maar theoretische energiedichtheid is sterk verminderd als gevolg van vervanging van S door CuS als kathode actief materiaal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.