ontwerp voor sociale innovatie

Het lijdt geen twijfel dat we in interessante tijden leven. Geconfronteerd met ongekende uitdagingen en voorheen onvoorstelbare kansen. De grote vraag is of we effectieve manieren kunnen ontwerpen om onze toekomst te navigeren en te innoveren en problemen aan te pakken op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, technologie en verering van mensen, plaatsen en onze planeet. Kennis, tools en methoden die ons kunnen helpen doelgericht antwoorden te creëren op de uitdagingen waar we voor staan. Design gaat immers over het creëren van een betere wereld. Design gaat over meer dan alleen creativiteit en het genereren van goede ideeën. De uitdagingen waar we voor staan, vereisen praktische en duurzame oplossingen, niet alleen een groot aantal nieuwe ideeën. Ontwerpinnovatie in sociaal welzijn is meer praktische en toepasbare manier om een betere samenleving te ontwerpen.

in plaats van een ontwerp dat uitsluitend gericht is op het opwarmen van de economie zodat deze groeit, het stimuleren van de consumptie en het stimuleren van de verkoop. Het ontwerp moet gericht zijn op de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen en complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals het terugdringen van armoede, ongelijkheid, ondervoeding, empowerment van vrouwen, preventie van chronische ziekten, betere sanitaire voorzieningen, vervuiling, watertekort en veel meer kritische en sociale kwesties. Ontwerpers moeten innovatieve ontwerppraktijken uit de hele wereld met elkaar verbinden en samenwerken. Ontdek de knowhow achter het ontwerpen van nieuwe producten die ervoor kunnen zorgen dat iedereen kansen heeft om een positieve toekomst op te bouwen; innovatieve manieren waarop people-centered services echte impact kunnen leveren. Wat ten grondslag ligt aan het pad van sociale innovatie is geen sociaal probleem dat moet worden opgelost, maar de sociale verandering die het teweegbrengt, waaronder het creëren van nieuwe ideeën die nieuwe alternatieven en nieuwe sociale praktijken voorstellen voor sociale groepen

wat ten grondslag ligt aan het pad van sociale innovatie is geen sociaal probleem dat moet worden opgelost, maar de sociale verandering die het teweegbrengt.

wij als ontwerpers hebben geen monopolie op sociale innovatie, maar we hebben wel een belangrijke vaardigheid-die we kunnen toepassen op sociale innovatie — namelijk een empathische benadering van hun oplossingen. In tegenstelling tot ingenieurs die intensief vanuit technologie of wetenschap werken, beginnen we bij mensen.We hebben de neiging om de behoeften te begrijpen op een betere en meer empathizing manier en op zijn beurt komen met oplossingen die nooit bestaan. We moeten kijken naar participatieve processen zoals grootschalige mensenbewegingen met behulp van sociale media en naar communicatieontwerpen die sociale innovatie helpen verspreiden en opschalen. Met zo ‘ n grote samenwerking van ontwerpers, zullen we niet alleen leren om praktische benaderingen en methoden van het ontwerp van elkaar in te zetten, maar ook participatieve herontworpen tradities verkennen waardoor we kunnen co-ontwerpen oplossingen met de mensen die direct worden beïnvloed door bepaalde sociale kwesties. Veel organisaties zijn begonnen met het hebben van een eigen rol in dit social innovation design. Het is slechts een kwestie van tijd dat ieder van ons een deel van dit wordt in het creëren van een betere toekomst.In tegenstelling tot ingenieur die op grote schaal vanuit technologie of wetenschap werkt, beginnen ontwerpers bij mensen en voelen ze met hen mee.

conclusie

ontwerpmethoden kunnen worden gebruikt om hybride organisaties zoals sociale ondernemingen en collectieve impactbenaderingen te ontwikkelen om complexe sociale kwesties aan te pakken. Het gebruik van design thinking moedigt ontwerpers aan om nieuwe alternatieven te verkennen en opties te creëren die voorheen niet bestonden. Focussen op de behoeften van de mensen om een betere oplossing te creëren en de samenleving te helpen door het ontwerp in een samenleving te brengen en deze processen te ondersteunen door onze probleemoplossende en sensmakingvaardigheden te leveren waarbij elk probleem wordt opgelost door een unieke oplossing waar nooit eerder aan werd gedacht en die onze samenlevingen een betere plek maakt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.