hoe zeldzame en lange dromen te ontcijferen.

eerst geven we een meer gedetailleerde uitleg over hoe dromen te interpreteren: meestal is het voldoende om te zoeken naar de Betekenis van elk ding dat we zien in de droom en dan begrijpen de hele idee, maar als we zien een van de belangrijke tekens, dan moet de droom worden geïnterpreteerd in relatie tot dat teken en ze zijn de volgende:

a) de belangrijkste: Water, munten, Gevederde Slang, regen, boom.

b) de belangrijkste seconden: Zwembad, Dieren, vegen, Baby, Bed, Weg, Auto, Mobiele Telefoon, voedsel, geld, goden, uitwerpselen, mensen, kat, fee, Boek, medaille, Berg, Pop, Pop, Kind, verkering, bruiloft, Urine, hond, branden, vechten, mensen die al deze wereld hebben verlaten, Pitonisa, Kleding, sekte, kaars, telefoon, Schaar, personenvervoer zoals bus en trein, Schoenen, Zombie.


de bomen in dromen vertegenwoordigen de kosmische pilaar, hun hogere takken symboliseren de hemel en hun wortels de onderwereld, zodat een groene boom goede dingen vertegenwoordigt, terwijl dromen gerelateerd aan zijn wortels van negatieve betekenis zijn. Aan de andere kant vertegenwoordigen de bergen de weg naar de hemel terwijl een donkere grot, De onderwereld.

bijvoorbeeld, als we in onze droom onze vriendin(of) of aanbidder zien, betekent dit dat de droom precies met die persoon te maken heeft, zodat we in dit geval weten dat de boodschap aan haar gerelateerd is, en de Betekenis van de andere dingen vertelt ons de details. Een tweede voorbeeld zou zijn om geld in biljetten te zien, wat meestal economische moeilijkheden betekent (tenzij het geld verdwijnt), in dit geval zal de Betekenis van de andere dingen die we in de droom zien ons de reden voor economische moeilijkheden vertellen.

voor zeldzame dromen, of ze nu kort of lang zijn, en vooral wanneer we ze tot in detail herinneren, vertelt het ons dat er een zeer belangrijke boodschap is die we moeten weten.
de reden is de volgende, wat er gebeurt is dat hoe meer moeilijkheden we hebben of bij het naderen van een moeilijkheid die ons ernstige problemen kan veroorzaken, het is wanneer, de strijd is sterker, dan gebeurt er iets als wat er gebeurt in een oorlog, wanneer een kant nodig heeft om een belangrijke boodschap te sturen, maar niet te worden onderschept door de vijand, verzonden in code, zodat hoe groter de strijd gecodeerd de boodschap zal zijn, want als het werd onderschept door de vijand niet in staat zijn om dingen te begrijpen en te saboteren. Want er is soms een parallelle strijd in deze wereld en in de volgende; daarom coderen engelen boodschappen meer in moeilijke dagen.

om ze te ontcijferen, moeten we eerst de droom zien als een spel, waarin elk personage een specifieke rol speelt (een kind kan een vijand vertegenwoordigen) en er zijn verschillende handelingen, bijvoorbeeld we kunnen eerst onszelf zien in een supermarkt waar verschillende dingen gebeuren, maar het volgende moment gaan we naar een andere plaats waar een andere reeks dingen gebeuren, in dit geval zien we twee handelingen. Een ander geval zou zijn dat we eerst een reeks tekens of dingen zien die een goede betekenis hebben, maar dan een andere reeks dingen verschijnen, maar met een negatieve betekenis.
deze dromen vertellen ons een beetje over wat er met ons is gebeurd en wat er in de toekomst met ons kan gebeuren, zodat over het algemeen de eerste daden ons vertellen wat er met ons is gebeurd en de laatste ons vertellen wat ons te wachten staat voor de toekomst als we op dezelfde weg doorgaan, of niet de nodige maatregelen nemen (die dezelfde droom ons adviseert) om een negatieve toekomst te vermijden.
dus, het eerste wat we moeten doen is de Betekenis van elk ding dat we zien in de droom te raadplegen, en dan proberen om het hele idee te begrijpen, alsof we samen te stellen een verhaal (handeling voor handeling, en rekening houdend met de belangrijkste betekenissen die zijn die we aan het begin genoemd).

het feit is dat de droom soms zeer zeldzaam is, omdat eerst de betekenissen goed zijn, maar later, zoals in een tweede bedrijf, hebben de tekens tegengestelde betekenissen, bijvoorbeeld als we aan het begin van de droom geel water zien (het betekent ziekte) en later sinaasappelsap (het betekent gezondheid), dan, als het laatste wat we zien is wat iets goeds betekent, vertelt het ons dat we binnenkort een goede gezondheid zullen hebben, maar tegelijkertijd vertelt het ons dat het belangrijk is dat we onze strategie niet veranderen, dokter, want als we de strategie veranderen zou het eerste wat we zagen in de droom gebeuren, dat is, het gele water dat ziekte betekent.
integendeel, als we eerst het sinaasappelsap en vervolgens het gele water hadden gezien, dan betekent dit dat onze gezondheid kan verslechteren, in welk geval we worden geadviseerd om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om problemen die zich kunnen voordoen het hoofd te kunnen bieden, bijvoorbeeld naar een arts te laten controleren en/of een amulet te laten hebben om een goede gezondheid te hebben.

vermeldenswaard is dat soms een scène moeilijk te interpreteren is omdat het moeilijk is om het hele idee samen te stellen of te begrijpen, in welk geval we moeten bedenken dat soms dromen kunnen lijken op een raadsel, bijvoorbeeld: Als de scène iemand is op wie we boos zijn en ook zien we dat een onbekende schiet ons, wordt geïnterpreteerd in de zin dat de persoon die boos op ons is, ons kan schaden, omdat, ook al was het in de droom niet hem, degene die we schoten, het is een indirecte relatie, omdat er gevallen zijn waarin de tekens niet noodzakelijkerwijs in orde en direct zeggen, in welk geval we moeten proberen dingen met elkaar te associëren, in relatie tot onze huidige situatie, bijvoorbeeld als in de droom we zien aan de nicht van onze bruid(of) (nicht betekent een verrassing) en we vinden geen zin, het is omdat het kan precies vertegenwoordigen onze vriendin(of).

een ander punt is het begrijpen van de logica van dromen, omdat het ons kan helpen om het ene symbool met het andere te verbinden, bijvoorbeeld, volgens de logica van dromen, is het tweede altijd een gevolg van het eerste, zoals in de volgende gevallen: a) als we dromen dat we met de auto rijden en als we bij een rood stoplicht komen vraagt een bedelaar ons om een potlood en geven we het aan hem, maar als het stoplicht groen wordt gebeurt het dat de auto niet start, volgens de logica die dromen volgen, de reden dat het niet start is omdat we het potlood aan de bedelaar hebben gegeven (potlood betekent dat we weinig middelen hebben), dus het betekent dat als we de weinige middelen die we hebben verspillen we in moeilijkheden zullen zijn. b) een ander voorbeeld is als we dromen dat we een auto besturen en plotseling het stuur kapot gaat, wat betekent dat we niet weten waar we ons leven moeten leiden. Maar als we dromen dat we naar rechts draaien en als we het stuur weer recht willen maken gebeurt het dat je kapot bent, dat betekent dat de tweede een gevolg was van de eerste, dat wil zeggen, om de reden dat de breuk was omdat we naar rechts draaien (de rechter is goed, maar hier is een negatieve context), wat al is vertaald vertelt ons dat als we te veel goed kan gebeuren, iets slechts, bijvoorbeeld, we uiteindelijk manipuleren of misbruik maken van onze goede bedoelingen (maar als we naar links draaien, en dan breekt het stuur, dan, zou betekenen dat zijn we jammer zijn, dus er kunnen gevolgen zijn, zoals straf, uit elkaar gaan, enz.).

tenslotte zijn er in de dromen van long gevallen waarin we een fragment in acties kunnen samenvatten, zoals zoeken, afwijzen, grof handelen, plotten, enz. (bijvoorbeeld, wanneer een deel van de droom veel dingen gebeurde, maar we kunnen samenvatten dat een vijand achtervolgde, dan zoeken we de Betekenis van chase).

dromen herhalen:

wanneer een droom zich voortdurend herhaalt, of zelfs wanneer we meerdere dromen interpreteren die we een bepaalde tijd hebben gehad, zien we dat hetzelfde onderwerp zich heel vaak herhaalt; het betekent dat er iets is dat we nog niet begrepen of opgelost hebben. In de meeste gevallen is het omdat we er niet in geslaagd zijn om de boodschap van onze dromen goed te begrijpen, en dit kan zijn, omdat er een probleem is dat Voor ons moeilijk te accepteren is, en daarom ingewikkelder wordt om onze dromen correct te interpreteren. Dus in deze gevallen kan het ons helpen om pessimistisch te zijn bij het proberen om de droom te interpreteren. Want om een probleem op te lossen, moet je eerst accepteren dat er dat probleem is.
maar als wat wordt herhaald nachtmerries zijn, dan vertelt het ons dat we het probleem snel en goed moeten oplossen, omdat nachtmerries die worden herhaald, meestal als een waarschuwing voor gevaar zijn.

gevoel van vallen / Vertigo:

– als we in onze droom het gevoel van vallen voelen, betekent dit dat er iets in ons gaat veranderen, iets van onze persoonlijkheid of van de manier waarop we de wereld zien, die goed of slecht kan zijn, afhankelijk van de Betekenis van de andere dingen die we in onze droom zien.

onaangenaam gevoel: Als we dromen dat een onaangename sensatie ons lichaam binnenkomt, vooral wanneer het begint met onze voeten en dan onze benen opstijgt, betekent dat dat we een profetische droom hebben gehad (sommigen noemen het astrale reizen), zodat de rest die we in onze droom zien toekomstige gebeurtenissen kunnen zijn die we kunnen veranderen. Het kan ook gebeuren dat in aanvulling op het onaangename gevoel, in de droom zien we een onbekende persoon die tot ons spreekt, in dit geval is het een engel die komt om ons een belangrijke boodschap te geven en wat hij ons vertelt, is iets waarmee we rekening moeten houden voor de toekomst.

wanneer de zeldzame gewaarwordingen voortdurend herhaald worden, zozeer zelfs dat ze angst of problemen beginnen te veroorzaken, is dat omdat het mensen zijn die paranormale kwaliteiten hebben, maar ze niet kennen en niet weten dat ze ze beheersen, en dit wordt vaak verergerd wanneer er mensen zijn die een slechte wil zouden hebben, of ze nu rituelen beoefenen om ze te beschadigen, of gewoon negatieve gevoelens voor hen hebben, dat ze veel gevoeliger zijn voor telepathie negatief maakt dat elke verstoring hen beïnvloedt. In deze gevallen is het meest verstandig om een zilveren amulet te dragen, omdat dat metaal negatieve psychische golven absorbeert.

dromen die we ons niet volledig herinneren:

soms hebben we een droom die, hoewel we ons een deel ervan heel goed herinneren, we ons niet volledig herinneren, in deze gevallen betekent het dat onze nabije toekomst onzeker is, maar het hangt van ons af. Het feit is dat de droom ons vertelt over iets dat we wel of niet moeten veranderen, zodat onze nabije toekomst gunstig is, dat wil zeggen, het hangt af van wat we nu doen en is gerelateerd aan de Betekenis van de dingen die we erin zien.

gratis raadpleging: [email protected]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.