het effect van een vrijheidsstraf en een professionele diskwalificatie op reïntegratie

deze studie heeft twee doelen. Ten eerste worden noties van schaamte (Braithwaite, 1989) en etikettering (Becker, 1963) gebruikt om het effect van stigmatische etikettering te onderzoeken op een groep professionele accountants die vrijheidsstraffen uitzitten voor financiële misdrijven. De gegevens verkregen uit focusgroepinterviews suggereren dat schaamte-gerelateerde emoties een belangrijk afschrikkend effect hebben op de neiging om opnieuw te beledigen die niet voortkomt uit opsluiting, maar uit de reflexiviteit die voortkomt uit familiesteun en eenheid. Ten tweede wordt in dit artikel kritisch gekeken naar de problemen in verband met de reïntegratie in het arbeidsproces, waarbij leden bij hun vrijlating hun beroep niet meer mogen uitoefenen. Het verbieden van leden van het professionele lidmaatschap vanwege hun ex-veroordeelde label is een vorm van uitsluitingsstigma dat bijdraagt aan stigmatische schande en wrok jegens de instellingen die dergelijke sancties opleggen. De rol van beroepsverenigingen bij de reïntegratie van oud-leden die veroordeeld zijn voor een ernstig misdrijf, en het vermogen om hen te helpen hun professionele identiteit te reconstrueren en pro-sociale rollen te ontwikkelen, worden kritisch beoordeeld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.