definitie MX

als iemand een activiteit uitvoert met terughoudendheid, gebrek aan interesse en apathie, kan worden gezegd dat zijn gedrag luiheid uitdrukt. Dit concept is gelijkwaardig aan andere, zoals luiheid, desinteresse, abulia of gebrek aan eetlust.

het tegenovergestelde van luiheid is elk gedrag dat wordt gekenmerkt door impuls, ijver, ijver of ijver.

luiheid en gebrek aan motivatie

wanneer een persoon voldoende gemotiveerd is om een taak uit te voeren, brengt zijn persoonlijke inzet hem ertoe vastberaden en energiek te handelen. Omgekeerd leidt gebrek aan motivatie meestal tot passief gedrag en slechte effectiviteit in het eindresultaat.

de relatie tussen luiheid en motivatie is evident: hoe groter de prikkel die ons tot handelen drijft, hoe lager de houding van luiheid.

het ontbreken van een beroep en luiheid

bij de meeste beroepsactiviteiten is het wenselijk dat zij worden uitgevoerd vanuit een intern beroep. Als iemand een sterke roeping voor een beroep heeft, is het zeer waarschijnlijk dat ze alle ongemakken die verband houden met hun activiteit zullen aannemen.

anderzijds leidt het verrichten van een activiteit zonder enige roeping onvermijdelijk tot ontmoediging en apathie, dat wil zeggen tot luiheid.

luiheid bij adolescenten en het geval van NEET ‘ s

sommige adolescenten tonen weinig belangstelling voor studies en nemen een lui houding aan wanneer zij geconfronteerd worden met hun persoonlijke projecten. In deze zin kan hun luiheid gerelateerd zijn aan een vitale houding, aan een gebrek aan zelfvertrouwen of aan een toestand van algemene demotivering. In ieder geval schaadt de adolescent ondergedompeld in luiheid en passotisme zichzelf.

de bekende NEET ‘ s (jongeren die niet studeren of werken) zijn het archetype van luiheid. Werk motiveert hen niet omdat aan hun basisbehoeften wordt voldaan en de mogelijkheid om te studeren niet erg stimulerend is omdat zij van mening zijn dat hun mogelijkheden om werk te vinden schaars zijn. De nini leeft “het hier en nu” en neemt geen proactieve houding ten aanzien van zijn toekomst. Hun apathie en gebrek aan illusie zijn de bepalende eigenschappen van deze jongeren.

de zonde van luiheid

luiheid is een vorm van luiheid die zich manifesteert. Vanuit het perspectief van de Katholieke Kerk wordt luiheid beschouwd als een hoofdzonde. In deze zin moet luiheid niet simpelweg worden opgevat als een gebrek aan verlangen naar iets, maar impliceert het afstand doen van de eigen individuele vitaliteit en dit feit is een belediging voor God voor katholieken.

Afbeelding: Fotolia. wickerhout

volgende definitie >>

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.