Rollen Til Cu strøm solfangeren på elektrokjemisk mekanisme Mg-s batteri

Utvikling av magnesium svovel batteri er ledsaget med alle kjente problemer i Li–s batterier, men med enda mer begrenset utvalg av elektrolytter. I dagens arbeid, påvirkning av strømsamleren på elektrokjemisk mekanisme ble undersøkt i lys av ulike rapporter hvor forbedret atferd ble tilskrevet elektrolytt. Merkbare forskjeller i sykling atferd er rapportert Når al strøm solfangeren er erstattet Av Cu strøm solfangeren uavhengig av elektrolytt. Den innledende reduksjon av svovel følger lignende reaksjon bane ingen mater av strømsamleren, men dannelse Av MgS kan være i konkurranse med dannelse Av CuS i nærvær Av Cu kationer. Med de påfølgende syklusceller fremstilt fra katoder avsatt På Cu strømsamler viser reduksjon i spenning og dannelse av enkelt platå under sykling. Endringen tilsvarer involvering Av Cu i reaksjonen og dannelsen Av Redoks par Mg / CuS som bestemt Av cu K-edge XANES målinger. Korrosjon av Cu folie er identifisert AV SEM og tjener som Kilde Til Cu kationer for kjemisk reaksjon mellom Cu og polysulfider. Mg / CuS redox par viser forbedret sykling stabilitet, men teoretisk energitetthet er sterkt redusert på grunn av substitusjon Av S Med CuS som katodeaktivt materiale.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.