effekten av en frihetsstraff og profesjonell diskvalifikasjon på reintegrering

denne studien tjener to formål. For det første brukes forestillinger om skam (Braithwaite, 1989) og merking (Becker, 1963) til å undersøke effekten av stigmatisk merking på en gruppe profesjonelle regnskapsførere som serverer frihetsberøvelse for økonomiske forbrytelser. Dataene fra fokusgruppeintervjuer tyder på at skam-relaterte følelser har en viktig avskrekkende effekt på tilbøyelighet til å re-fornærme oppstår ikke fra fengsling, men fra refleksivitet som følge av familie støtte og enhet. For det andre vurderer dette papiret kritisk problemene knyttet til profesjonell reintegrering der medlemmer kan bli utestengt fra å praktisere sin handel når de slippes ut av fengsel. Å forby medlemmer fra profesjonelt medlemskap på grunn av deres ex-convict-etikett representerer en form for ekskluderende stigma som bidrar til stigmatisk shaming og vrede mot institusjonene som pålegger slike straffer. Rollen av faglige foreninger i å reintegrere tidligere medlemmer dømt for en alvorlig forbrytelse, og evnen til å hjelpe dem til å rekonstruere sin faglige identitet og utvikle pro-sosiale roller, er kritisk vurdert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.