Beskrivende essay: Enkle og nyttige skrivetips

19. Juni 2018

som regel kan det faktum at du må skrive selv den korteste oppgaven ødelegge stemningen til nesten hvilken som helst student. Ikke alle vet at det finnes myriader typer essays. Derfor må du være klar over hvor nøyaktig de skiller seg fra hverandre. Det er derfor du kan begynne å spørre deg selv og senere slå Til Google-søk med spørsmålet, » hvordan skrive en beskrivende essay?»

Så, la oss starte med den beskrivende essay definisjonen. Kjenner du funksjonene i essayet og hvordan online tilpasset essay service definerer denne typen skriving? Hva er et beskrivende essay generelt? For å finne ut av dette, må du alltid huske på ordet «beskrive», som det åpenbart er nært knyttet til kjerneideen til essayet. Så, en beskrivende essay er et papir som tar sikte på å illustrere noe ved hjelp av ditt eget språk, ord og tanker. En utmerket beskrivende essay bør skape et fullstendig bilde av en person eller et objekt som du beskriver, slik at leseren ville se det som om det var en konkret ting.

Skrive et beskrivende essay: Viktige aspekter

Først er et av de viktigste spørsmålene å svare når du begynner å skrive et beskrivende essay,»Hva er formålet med et beskrivende essay?»

formålet med beskrivende essay er å skape et detaljert bilde av en situasjon, bestemt livserfaring, viss følelse eller følelser, en person eller et sted, etc. Du trenger ikke å argumentere eller overtale leseren – din oppgave er å male et levende og lett å forestille bilde ved hjelp av ord, så de beskrivende essay ideene gitt på slutten av denne artikkelen vil definitivt være nyttige. Men betyr det at det beskrivende essayformatet er annerledes?

Selv om en slik sjanger ikke krever at du følger svært strenge regler, i forhold til andre typer, må dette essayet være logisk organisert. Leseren vil gå gjennom essayet, avsnitt for avsnitt, og hvis noen deler av papiret mister sin logiske forbindelse, vil det være umulig å formidle meldingen riktig.

beskrivende essay struktur grunnleggende

formatet på denne essay typen er basert på de generelle reglene for akademisk skriving. Imidlertid må delene skape et sammenhengende inntrykk av det du beskriver. Derfor, beskrivende essay struktur omfatter alle de essensielle komponenter som innledning, brødtekst, og konklusjon. Introduksjonen forklarer formålet med essayet ditt. Bortsett fra åpnings setninger, bør det også ha avhandlingen uttalelse.

hvordan starte et beskrivende essay effektivt

nå, la oss diskutere utformingen av et beskrivende essay i flere detaljer. Først vil vi se på noen tips om hvordan du starter et beskrivende essay.

Denne typen essay krever en høyere grad av kreativitet, men det betyr ikke at det ikke følger konvensjonelle regler. Det er derfor du begynner med et innledende avsnitt.

Hva bør en beskrivende essay innledning inneholde?

Denne delen spiller en avgjørende rolle fordi det er åpningsdelen av essayet ditt. Derfor bør det være attraktivt for leserne slik at de ønsker å fortsette å lese arbeidet ditt. Her forklarer du årsakene til at du beskriver dette objektet, hendelsen eller en person. Din introduksjon bør ha hooking setninger for å trekke leserens oppmerksomhet i løpet av de første minuttene. Du kan bruke en vittig anekdote eller et kjent sitat for å skape en god åpning. En annen viktig ting du ikke må glemme er avhandlingen uttalelse for essay.

kjernen ideen: Hvordan skrive en avhandling for et beskrivende essay?

en beskrivende essay avhandling er en av de mest effektive aspektene av skrivingen din. Den dekker emnet generelt og forteller leserne fokus for essayet. Ikke beskriv abstrakte forestillinger, da det ikke er en god ide for et slikt essay siden oppgaven din vil være utfordrende å utvikle. En avhandling kan imidlertid kalles hjertet av noe papir, og det beskrivende essayet er ikke et unntak. En god avhandling skal inneholde den sentrale ideen til essayet ditt og resonnementet som reflekteres i kroppsavsnittene.

banner

Hver essay skriving dilemma
kan løses akkurat nå!

Hvordan starte et kroppsavsnitt for et beskrivende essay?

som vi allerede har nevnt, består vanligvis et beskrivende essay av fem avsnitt. Det betyr at brødteksten din må deles inn i tre hoveddeler. Den første og den siste er din introduksjon og konklusjon seksjoner. Men de tre kroppsavsnittene skal bevise det primære punktet i oppgaven din og være godt organisert og strukturert logisk. Når du går inn i detaljerte egenskaper av noe, vil du ønske å appellere til folks sanser. Men ikke prøv å aktivere alle fem sansene, da du vil overbelaste papiret ditt. Velg tre ved hjelp av hvilke leserne dine vil kunne visualisere objektet så realistisk som mulig. Disse tre avsnittene bør være fokusert på disse ulike sansene. Hver og en av dem må bare ha en hovedide. Derfor er den mest vellykkede måten å starte et kroppsavsnitt for et beskrivende essay å skrive dette hovedpunktet i begynnelsen og fortsette å utvikle det i de neste setningene.

Beskrivende essay konklusjon skrive regler

i tilfelle du er litt forvirret og ikke vet hvordan du skal skrive en konklusjon for en beskrivende essay, her er noen tips. Det ville være en god ide å skrive en omfattende beskrivende essay konklusjon som gir ditt generelle inntrykk av objektet du beskrev, og ikke bare omarbeide oppgaven din som ble lagt ut i begynnelsen. Du kan også oppsummere de viktigste punktene du nevnte i de forrige avsnittene og si hvordan de er koblet sammen.

Beskrivende essay outline eksempel

disposisjonen kan variere basert på emnet du velger, men den generelle strukturen vil trolig se slik ut:

I. Innledning

 • Inkluder åpnings setninger.
 • Skriv bakgrunnsinformasjon(flere grunner til at du skriver essayet).
 • Inkluder avhandlingen.

II. Første ledd

 • dette avsnittet introduserer hovedtemaet, beskriver noe aspekt knyttet til det.
 • Skriv en emne setning som gir leserne hovedideen til hele passasjen.
 • teksten i dette avsnittet skal knyttes til emnesetningene og avhandlingen.

III. Det Andre avsnittet

 • Start med overgangsordet eller uttrykket som vil fortelle leserne at de skal flytte til neste del av essayet.
 • Fokuser på det neste aspektet av objektet du beskriver.
 • Skriv det på samme måte som den første.

IV. Det Tredje avsnittet

 • det siste avsnittet i teksten dekker det tredje aspektet av det valgte emnet.
 • ikke glem å bruke overgangsord og-setninger før du går til siste avsnitt.

V. Konklusjon

 • Gi et sammendrag av teksten du nettopp har skrevet.
 • Gjenta ideen om oppgaven din, og hovedpunkter i papiret ditt, men uttrykk dem annerledes.

Gode beskrivende essay emner å bruke

disse emnene for en beskrivende essay vil være et godt eksempel for ditt fremtidige arbeid. Sjekk dem ut og prøve å komme opp med dine egne gode beskrivende essay ideer.

 1. Beskriv din rollemodell. Tenk på denne personens karakter, velg og beskriv funksjonene du vil ha.
 2. husker du din første lærer? Beskriv hans eller hennes karakter.
 3. Beskriv familietradisjonene du anser som de viktigste for deg.
 4. hvis du fikk lov til å lage en tatovering, hva ville være og hvorfor? Gi så mange detaljer som mulig.
 5. Husk en viktig hendelse i livet ditt. Hvor gammel var du? Hvor fant det sted? Beskriv følelsene og følelsene du hadde.

tilbake til alle innlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.