vertailu tietojen ja musteen suhteen vaikutuksista suorituskykyyn dynaamisilla näytöillä seurantatehtävässä

tässä tutkimuksessa selvitettiin kaavioiden suunnittelua koskevien suositusten sovellettavuutta dynaamisten graafisten näyttöjen suunnitteluun. Erityisesti testattiin suosituksia tietojen ja musteen suhteesta (tietoja näyttävän musteen suhde kokonaismusteeseen). Osallistujat seurasivat dynaamisia prosessinohjausmuuttujia yhdessä kolmesta näyttöolosuhteesta, jotka vastasivat suuria, keskitasoisia ja matalia tieto–mustesuhteita. Vasteen nopeutta ja tilannetajua mitattiin ja subjektiivista henkistä työmäärää arvioitiin. Tulokset osoittivat jonkin verran tukea periaatteille ei-data-muste vähentäminen: reaktioajat Out-of-range tapahtumat olivat nopeimpia korkeimman data-muste suhde olosuhteissa. Reaktioajat olivat samanlaiset matalan ja keskitason datamuste-olosuhteissa, ehkä siksi, että nämä olosuhteet perustuivat samaan graafiseen spesifikaatioon. Tilannetietoisuuden taso ei osoittanut tietojen ja musteen suhteen vaikutusta; osallistujilla näytti kuitenkin olevan parempi tietoisuus muuttujista, mikä muuttui useammin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.