Tutkimus Cyplexinol Löytää Paranemista Nivelrikon Oireita

ZyCal Bioceuticals, Inc. on paljastanut tuloksia ensimmäisen kaksoissokkoutetun, lumekontrolloidun tutkimuksen, jossa arvioitiin cyplexinolin hyötyjä nivelrikon oireiden lievittämisessä. Tulokset julkaistiin Integrative Medicine: a Clinician ’ s Journal-lehden huhti-toukokuussa 2013 ilmestyneessä numerossa. Tutkimuksen mukaan Cyplexinolilla hoidetuilla potilailla kipu ja jäykkyys vähenivät merkittävästi ja elämänlaatu (QOL) parani merkittävästi lumelääkkeeseen verrattuna.
Cyplexinol on luonnostaan johdettu, biologisesti aktiivinen proteiinikompleksi, joka koostuu luun morfogeneettisistä proteiineista (BMPS), jotka stimuloivat luun ja ruston kasvua ja taistelevat tulehdusta vastaan. Cyplexinol on ostinolin vaikuttava aine.
”BMPS: n käyttäminen rustojen uudelleenrakentamiseen ja tulehdusreittien alasäätelyyn on uusi ja jännittävä lähestymistapa nivelrikon heikentävien oireiden hallintaan”, sanoi Richard Garian, DC, CCSP, yksi tutkimuksen tutkijoista, joka myös kirjoitti yhdessä lehdessä. ”Ensimmäistä kertaa, käyttäen tiukkoja tutkimusmenetelmiä, pystyimme osoittamaan merkittäviä ja mitattavia parannuksia kivunlievityksessä, toiminnallisuudessa ja elämänlaadussa potilailla, joita hoidettiin suun kautta otettavalla BMP – kompleksilla, Cyplexinolilla, vain viikossa.”
tässä satunnaistetussa lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa 87 osallistujaa, joilla diagnosoitiin keskivaikea tai vaikea nivelrikko kantavassa nivelessä (lonkassa tai polvessa), satunnaistettiin saamaan 150 mg: n vuorokausiannos Cyplexinolia tai lumelääkettä 12 viikon ajan. Tutkijat mittasivat kolme ensisijaista päätetapahtumaa-kipu, jäykkyys ja QOL — käyttäen Western Ontarion ja McMaster Universityn (WOMAC) Nivelrikkoindeksiä 3.1. WOMAC-pisteiden muutos lähtötilanteesta viikolle 1, viikolle 6 ja viikolle 12 laskettiin.
tärkeimmät löydökset osoittivat, että Cyplexinolilla hoidetut osallistujat raportoivat:
· merkitsevää kivun, jäykkyyden ja QOL: n lievittymistä (vähenemistä) havaittiin hoitoryhmän WOMAC-alaryhmissä. Muutos ryhmän keskiarvotuloksissa oli merkitsevä jo 1 viikon alussa, ja kipu väheni 1, 57 pistettä (95%: n luottamusväli, 0, 74-2, 39; P<.0001
· kivun merkitsevä paraneminen (väheneminen) 3, 35 pisteellä (p<0, 0001) viikolla 12 verrattuna lumelääkettä saaneisiin potilaisiin, jotka ilmoittivat kivun lisääntyneen 0, 35 pisteellä (p>0.05)
· merkitsevä jäykkyyden paraneminen (väheneminen) 2, 95 pisteellä (p<0, 0001) viikolla 12 verrattuna lumelääkettä saaneisiin, jotka ilmoittivat jäykkyyden lievästä vähenemisestä 0, 18 pisteellä (p>0, 05)
· merkitsevä paraneminen (lisääntyminen) QOL: ssa 3, 12 pisteellä (p<0, 0001) viikolla 12 verrattuna lumelääkettä saaneisiin, jotka raportoivat QOL: n vähenemisestä 0, 40 pistettä (p>0, 05)
lisätietoja: http://zycalbio.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.