sosiaalisen innovaation suunnittelu

ei ole epäilystäkään siitä, että elämme mielenkiintoisia aikoja. Edessä ennennäkemättömiä haasteita ja aiemmin käsittämättömiä mahdollisuuksia. Suuri kysymys on, Voimmeko suunnitella tehokkaita tapoja suunnistaa ja innovoida tulevaisuuttamme ja käsitellä kestävyyteen, terveyteen, teknologiaan ja ihmisten, paikkojen ja planeettamme kunnioitettavuuteen liittyviä kysymyksiä. Design approach tietoa, työkaluja ja menetelmiä, jotka voivat auttaa meitä määrätietoisesti luoda vastauksia haasteisiin, että kohtaamme. Loppujen lopuksi muotoilussa on kyse paremman maailman luomisesta. Suunnittelussa on kyse muustakin kuin luovuudesta ja hyvien ideoiden tuottamisesta. Edessämme olevat haasteet edellyttävät käytännöllisiä ja kestäviä ratkaisuja, eivät vain lukemattomia uusia ideoita. Sosiaalisen hyvinvoinnin muotoiluinnovaatio on käytännöllisempi ja sovellettavampi tapa suunnitella parempaa yhteiskuntaa.

sen sijaan, että suunnittelu keskittyisi pelkästään talouden lämmittämiseen, jotta se kasvaisi, ajaisi kulutusta ja piristäisi myyntiä. Suunnittelussa olisi keskityttävä yhteiskunnan tärkeimpiin haasteisiin ja monimutkaisiin sosiaalisiin kysymyksiin, kuten köyhyyden vähentämiseen, epätasa-arvoon, aliravitsemukseen, naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen, kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyyn, puhtaanapidon parantamiseen, saastumiseen, vesipulaan ja paljon kriittisempiin ja sosiaalisiin kysymyksiin. Suunnittelijoiden on yhdistettävä ja tehtävä yhteistyötä innovatiivisten suunnittelukäytäntöjen kanssa ympäri maailmaa. Tutustu uusien tuotteiden suunnitteluun liittyvään tietotaitoon, joka varmistaa, että kaikilla on mahdollisuuksia rakentaa positiivista tulevaisuutta; innovatiivisiin tapoihin, joilla ihmiskeskeiset palvelut voivat tuottaa todellista vaikutusta. Se, mikä on sosiaalisen innovaation polun taustalla, ei ole ratkaistava sosiaalinen ongelma, vaan sen aikaansaama sosiaalinen muutos, johon sisältyy sellaisten uusien ideoiden luominen, jotka ehdottavat uusia vaihtoehtoja ja uusia sosiaalisia käytäntöjä sosiaaliryhmille

se, mikä on sosiaalisen innovaation polun taustalla, ei ole ratkaistava sosiaalinen ongelma, vaan sen aikaansaama sosiaalinen muutos.

meillä suunnittelijoilla ei ole monopolia sosiaalisiin innovaatioihin, mutta meillä on tärkeä taito soveltaa sosiaalisia innovaatioita-nimittäin empaattinen lähestymistapa heidän ratkaisuihinsa. Toisin kuin insinööri työskentelee laajasti teknologiasta tai tieteestä, me aloitamme ihmisistä.Meillä on taipumus ymmärtää tarpeet paremmin ja empaattisemmin ja vuoron perään keksiä ratkaisuja, joita ei koskaan ollut. Meidän on tarkasteltava osallistavia prosesseja, kuten laajamittaisia kansanliikkeitä, jotka käyttävät sosiaalista mediaa, ja tutkittava viestintämalleja, jotka auttavat sosiaalisten innovaatioiden leviämisessä ja laajenemisessa. Näin laajan suunnittelijayhteistyön avulla emme ainoastaan Opi soveltamaan käytännön lähestymistapoja ja menetelmiä toistemme suunnitteluun, vaan myös tutkimme osallistavia uudelleen suunniteltuja perinteitä, joiden kautta voimme suunnitella ratkaisuja sellaisten ihmisten kanssa, joihin tietyt yhteiskunnalliset kysymykset vaikuttavat suoraan. Monet organisaatiot ovat alkaneet siirtyä kohti omaa rooliaan tässä sosiaalisen innovaation suunnittelussa. On vain ajan kysymys, että meistä jokaisesta tulee osa tätä paremman tulevaisuuden luomisessa.

toisin kuin insinööri työskentelee laajasti teknologiasta tai tieteestä, suunnittelijat lähtevät ihmisistä ja tuntevat empatiaa heitä kohtaan.

johtopäätös

suunnittelumenetelmiä voidaan käyttää kehittämällä hybridiorganisaatioita, kuten sosiaalisia yrityksiä ja kollektiivisia vaikutustapoja monimutkaisten yhteiskunnallisten kysymysten käsittelemiseksi. Muotoiluajattelun hyödyntäminen kannustaa suunnittelijoita tutkimaan uusia vaihtoehtoja ja luomaan vaihtoehtoja, joita ei ollut aiemmin ollut olemassa. Keskitytään ihmisten tarpeisiin luoda parempi ratkaisu ja autetaan yhteiskuntaa tuomalla suunnittelu osaksi yhteiskuntaa ja tuetaan näitä prosesseja tarjoamalla ongelmanratkaisu-ja aistimistaitojamme, joissa jokainen ongelma ratkaistaan ainutlaatuisella ratkaisulla, jota ei ole ennen ajateltu, ja tehdään yhteiskunnistamme parempi paikka.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.