Deep-sea research

Outputs

Policy Brief 2, Delving Deeper: How can we achieve sustainable management of our deep sea through integrated research? (Marraskuu 2015)

Position Paper 22, Delving Deeper: Critical challenges for 21st century deep sea research (syyskuu 2015)

news release for the deep sea publication (syyskuu 2015)

Background

the deep sea consists the major asable volume of Planet Earth. Se pitää hallussaan merkittävää varastoa maapallon biologisesta monimuotoisuudesta ja geologisista resursseista. Syvänmeren ympäristöt tarjoavat meille tärkeitä tuotteita ja palveluja, jotka vaihtelevat suorasta tarjonnasta, kuten kalasta, kemiallisista yhdisteistä teollisiin ja farmaseuttisiin tarkoituksiin sekä mineraalivaroista vähemmän suoraan tunnistettaviin palveluihin, kuten globaalien biogeokemiallisten kierron säätelyyn ja ravinteiden kierrätykseen, jotka ovat ratkaisevia planeettajärjestelmämme toiminnalle. Sen 3D-monimutkaisuus, valtava koko ja syrjäinen sijainti yhdistettynä vielä suhteellisen vähäisiin ponnisteluihin tieteellisessä tutkimuksessa merkitsevät kuitenkin sitä, että syvänmeren ekosysteemi on edelleen huonosti tunnettu.

havaitsimme, että tarvitaan voimakas visio, joka perustuu ekosysteemilähestymistapaan ja ennalta varautuvaan lähestymistapaan kestävän kehityksen ja merien terveyden tukemiseksi syvänmerellä. Lisäksi Euroopan olisi toimittava edelläkävijänä taloudellisten mahdollisuuksien sovittamisessa parhaaseen tieteelliseen ja hallintotapaan, joka liittyy syvänmeren biologisten ja mineraalivarojen orastavaan hyödyntämiseen sekä muihin odotettuihin toimiin, kuten hiilidioksidin sitomiseen ja laskeumaan.

tavoitteet

 • edistetään monialaista, tieteidenvälistä vuoropuhelua ja tarjotaan foorumi syvänmeren toimintaa koskeville kumppanuuksille tieteen, teollisuuden ja sosioekonomisen yhteisön välillä.
 • arvioidaan syvänmeren tutkimuksen viimeaikaisia saavutuksia, nykyisiä infrastruktuureja ja tutkimusvalmiuksia sekä määritetään puutteet ja painopisteet (temaattiset ja maantieteelliset) tulevia eurooppalaisia tutkimustoimia varten (kansainvälisten ponnistelujen yhteydessä).
 • määritellään syvänmeren Keskeiset yhteiskunnalliset mahdollisuudet, kuten kaivostoiminta, biologisten resurssien talteenotto, hiilidioksidin Sitominen jne. ja miten syvänmeren tutkimus voi informoida näitä toimintoja asiantuntevalla tiedolla.
 • määritellään tulevan eurooppalaisen syvänmeren tutkimuksen keskeiset suositukset, joilla voidaan vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin ja joita poliittiset päättäjät voivat hyödyntää tiedottaakseen tulevista tutkimuslinjauksista Euroopan ja kansallisella tasolla.
 • ehdottaa mekanismeja, joilla syvänmeren tutkimus voi edistää oikea-aikaista, informatiivista tietoa päätöksentekoprosessissa, jotta valtamerten taloudenhoito ja hallinto saadaan tietoiseksi.
 • annetaan säännöt ja ohjeet ekosysteemipohjaisten lähestymistapojen soveltamiseksi syvänmeren ekologiseen kestävyyteen sekä arvioidaan vaikutustenarviointitarpeet.

Aiheeseen liittyvät toimet

 • EMB Policy Brief launch – the Policy Brief on the deep sea käynnistettiin Euroopan komission tapahtumassa huomisen valtamerillä marraskuussa 2015 Brysselissä.
 • EMB Position Paper launch – the Position Paper on the deep sea lanseerattiin kansainvälisen syvänmeren biologian symposiumin 2015 virallisessa sivutapahtumassa 1.syyskuuta Aveirossa, Portugalissa. Katso ohjelma verkkosivuilta.
 • EMB stakeholder consultation on deep sea investment – In 2014 EMB ran a consultation on European and National investment in deep-sea research. Saimme yhteensä 103 vastausta 16 maasta (14 eurooppalaista, 2 kansainvälistä). Mukana oli 83 merentutkimusyhteisöltä (80 yksittäisiltä tutkijoilta; 3 rahoittajalta) ja 20 teollisuudelta.
 • EMB WG Deep Seas Chair esitteli suositusluonnoksia EurOCEAN 2014-On 8 lokakuu 2014, WG Chair Prof. Alex Rogers esitteli EurOCEAN 2014-tapahtumassa aiheesta ”mitä sinisen kasvun agenda merkitsee syvänmeren tutkimukselle”. Tämä sisälsi viittauksen tämänhetkiseen työhön ja ennakointitoimintamme suosituksiin, mukaan lukien kesällä 2014 tehdyn syvänmeren sijoitustutkimuksen tiivistelmän.
 • Euroopan komission (Mare-pääosaston) kuuleminen merenpohjan kaivostoiminnasta (2014). EMB: n vastaus

kokoukset

 • 14-15 tammikuu 2014, Bryssel, Belgia
 • 24. -25. huhtikuuta 2014, Oxford, UK (plus external stakeholder event 1)
 • 13. -14. marraskuuta 2014, Lissabon, Portugali (plus external stakeholder event 1) 2)

jäsenet

 • puheenjohtaja-Alex Rogers, Oxfordin yliopisto, Iso-Britannia
 • Antje Boetius, Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI), Saksa
 • Andy Brierley, University of St. Andrews, Iso-Britannia
 • Peter Croot, National University of Ireland, Galway, Irlanti
 • Marina Cunha, University of Aveiro, Portugali
 • Roberto Danavaro, Polythecnic University of Marche, Italia
 • Colin Devey, Geomar Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Saksa
 • Andre Freiwald, Senckenberg-instituutti, Saksa (vetäytyi jäsenyydestä lokakuussa 2014)
 • Alf Haakon Hoel, Institute of Marine Research (IMR), Norja
 • Henry Ruhl, National Oceanography Institute (Noc), Iso-Britannia
 • Pierre-Marie Sarradin, Ranskan merentutkimuslaitos Merentutkimus (ifremer), Ranska
 • Seline Trevisanut, University of Utrecht, Alankomaat
 • Helena Vieira, University of Lisbon – formerly at Bioalvo (SME), Portugali
 • Martin Visbeck, Geomar Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Saksa
 • Sybille van den Hove, mediaani SCP (SME), Espanja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.