7 vinkkejä parantaa asiakaspalvelun standardeja

asiakaspalvelustandardit

Asiakaspalvelustandardit ovat olennaisia yrityksen kaikille osa-alueille. Ne auttavat määrittelemään yrityksen velvoitteita ja sitä, mitä kuluttajat voivat odottaa.

Tämän päivän dynaamisessa liiketoimintamaisemassa loistava tuote ei välttämättä houkuttele uusia asiakkaita tai edes säilytä heitä – vaan se on palvelu. Kuluttajillahan on nyt niin paljon valinnanvaraa, ja heidän on helpompi kuin koskaan lähettää negatiivista palautetta verkossa. Yritys joutuu väistämättä ylämäkeen, jos sen asiakaspalvelutaso lipsahtaa. Internet tarjoaa kuitenkin yhtä paljon mahdollisuuksia kuin haittojakin. Se luo esimerkiksi monia uusia tapoja olla yhteydessä asiakkaisiin. Nyt asiakaspalvelu on reaktiivisen sijaan ennakoivaa; digitaalisessa tilassa yritykset voivat ennakoida ja parantaa asiakaskokemusta. Näin ollen asiakaspalvelusta on tullut keskeinen keino kilpailukyvyn eriyttämiseen. Tässä artikkelissa, jaamme seitsemän vinkkejä siitä, miten nostaa asiakaspalvelun standardeja ja vaalia syvempää yhteyttä asiakkaisiin.

integroi tiedot yhtenäisen näkymän luomiseksi

ennen digitaaliaikaa yritykset säätelivät ja järjestelivät yksittäisiin asiakkaisiin tai tileihin liittyvää fyysistä paperityötä. Heidän olisi varmistettava, että nämä tiedot ovat saatavilla, luettavissa ja hyvässä järjestyksessä. Nykyään yritysten pitäisi suhtautua dataan täsmälleen samalla tavalla. Digitaaliseen informaatioon liittyy kuitenkin uusia haasteita, sillä kun toimintoja ja kanavia on niin paljon, datan järjestäminen voi olla vaikeaa. On kuitenkin oleellista, että yritykset vastaavat haasteeseen, sillä irrallinen data johtaa negatiivisiin asiakaskokemuksiin.

esimerkiksi saavuttamattomissa oleva tai epäjärjestyksessä oleva tieto hidastaa liiketoimintaprosesseja. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijät eivät pysty vastaamaan asiakkaille odottamallaan nopeudella. Loppujen lopuksi useimmat kuluttajat eivät voisi vähempää välittää järjestelmäintegraatioon liittyvistä haasteista. He haluavat vain saumatonta, yhtenäistä ja suoraviivaista palvelua. Siksi, jotta varmistetaan korkeimmat asiakaspalvelustandardit, yritysten on varmistettava, että tiedot ovat konsolidoituja ja helposti saatavilla.

Anna monikanavainen asiakaspalvelukokemus

nykyään kuluttajat ovat aina yhteydessä – olipa kyse mobiililaitteesta, älykellosta tai virtuaaliavustajista. Kaikki nämä alustat luovat jännittäviä uusia mahdollisuuksia yrityksille luoda yhteyksiä asiakkaidensa kanssa. On kuitenkin tärkeää, että yritykset tarjoavat saman standardin palvelua kaikissa kosketuspisteissä. Esimerkiksi, jos asiakas kommunikoi brändin kanssa pikaviestimellä yhtenä päivänä ja sitten sähköpostilla seuraavana, on tärkeää, että eri osastojen agenteilla on käytettävissä oleva tallenne aiemmasta viestinnästä. Näin ollen yritysten on ajateltava asiakaskokemusta kokonaisvaltaisesti ja varmistettava, että ne tarjoavat täysin integroidun monikanavaisen palvelun.

käytä automaatiota nopeamman palvelun tuottamiseen

nyt kuluttajat odottavat välitöntä vastausta. Lisäksi eri alojen yritykset innovoivat jatkuvasti nopeampien ja saumattomampien asiakasmatkojen aikaansaamiseksi. Jos yritykset eivät pysy mukana kilpailussa, ne menettävät varmasti arvokkaita mahdollisuuksia ristiinmyyntiin ja tuotteiden myyntiin. Keinotekoisen älykkäiden teknologioiden avulla yritykset pystyvät kuitenkin reagoimaan nopeasti verrattain pienillä resurssisijoituksilla. Tämä antaa organisaatioille mahdollisuuden ajaa tuottavuutta ja samalla tuottaa kestävää skaalausta. Chatbotit voivat esimerkiksi hoitaa usein kysyttyjen kysymysten raskaan nostamisen, kun taas ihmisagentit käsittelevät monimutkaisempia kysymyksiä. Tämä lisää läpimenoa ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Empower customer service teams through AI tools

AI paranee koko ajan. Nyt keinotekoisesti älykkäät asiakaspalveluagentit voivat tarjota aina-tukea. Koneoppimisen prosessit ovat yhä kehittyneempiä, jolloin chatbotit voivat tehdä ennusteita, priorisoida tapauksia ja triage-kyselyjä tapauksen ratkaisun nopeuttamiseksi. Esimerkiksi tekoälyllä toimiva kuvantunnistustekniikka voi parantaa online-asiakaspalvelukanavien tarkkuutta ja resoluutiota. Lisäksi tekoälyä hyödyntävä Tietojen tallennus voi auttaa asiakaspalvelupäälliköitä ennustamaan keskeisiä suorituskykymittareita, kuten CSAT-tai churn-riskiä. Tämän älykkyyden avulla he voivat ryhtyä ennakoiviin toimiin varmistaakseen optimaalisen asiakaspalvelun ja asiakkaan säilyttämisen.

Drive sijoitus agentin menestykseen

työtyytyväisyys on olennaista työntekijän suoriutumiselle. Kun asiakaspalvelijat ovat mukana ja valtuutettuja, he tarjoavat parasta mahdollista palvelua. Saavuttaakseen täyden potentiaalinsa, agentit tarvitsevat perusteellista koulutusta, oikeat työkalut ja päätöksentekovallan, jotta he voivat ratkaista asiakkaiden kyselyt mahdollisimman nopeasti. Yhdessä nämä elementit auttavat asiakaspalvelun edustajia tuntemaan enemmän panostusta asiakastyytyväisyyteen, mikä ajaa heidät toimimaan ennakoivasti eikä reaktiivisesti. Pitkän aikavälin etuja ovat työntekijöiden parempi tuottavuus ja korkeampi henkilöstön pidätysaste.

varmista, että koko tiimi on yhteydessä

asiakaspalvelutiimien tulee olla täysin integroituneita missä tahansa. Tämä koskee erityisesti huoltoteknikkoja, jotka ovat suoraan yhteydessä alan asiakkaisiin. Onnistunut face-to-face-palvelu perustuu useiden osapuolten tehokkaaseen yhteistyöhön, mukaan lukien agentit, jakelijat, teknikot ja asiakas itse. Varmistamalla, että kaikki nämä toimijat ovat kattavasti yhteydessä toisiinsa, yritykset voivat varmistaa, että palvelut ovat mahdollisimman sujuvia. Loppujen lopuksi asiakkaat mittaavat standardeja yksittäisen palvelun laadusta. Siksi palveluketjun integrointi on ensiarvoisen tärkeää.

Ota käyttöön hyödylliset itsepalvelutilat

tänään kuluttajat haluavat pikaratkaisuja. Siksi itsepalvelumahdollisuudet ovat välttämättömiä korkeiden asiakaspalvelunormien kannalta. Kattavilla, hyvin tutkituilla itsepalvelutyökaluilla yritykset voivat antaa asiakkailleen enemmän valtaa omiin tileihinsä ja valtuuttaa heidät käsittelemään omia kyselyjään. ITSEPALVELUMAHDOLLISUUKSIEN, kuten UKK-portaalien ja tietopohjien, käyttöönotto kasvaa nopeasti. Tämä johtuu siitä, että ne auttavat asiakkaita löytämään vastauksia nopeasti omilla ehdoillaan, jolloin he voivat ratkaista ongelmia ilman apua.

teknologia, integraatio, automaatio: erinomaisten asiakaspalvelustandardien perusta

ei siitä ole kovin kauan, että asiakaspalveluosastojen ainoana tarkoituksena oli saada tapaukset mahdollisimman nopeasti päätökseen. Nyt menestyvät yritykset priorisoivat korkeimpien asiakaspalvelustandardien toimittamista. Loppujen lopuksi asiakkaiden odotukset kasvavat koko ajan; pysyäkseen kilpailussa mukana ja täyttääkseen nämä odotukset yritysten on tarkistettava palveluprotokolliaan. Huolellisen analyysin avulla nykyiset toiminnot, organisaatiot voivat määrittää, missä ne tarvitsevat peliään. Tunnistamalla, missä voit toteuttaa uutta teknologiaa, edistää integraatiota ja automatisoida tehtäviä, yritykset voivat ajaa asiakastyytyväisyyttä ja siten tuloja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.