5 Avainehdot vahvan Asiakaspalvelukulttuurin rakentamiselle

jokaisen yrityksen, joka pyrkii tarjoamaan erinomaista asiakaspalvelua, on vastattava tähän: onko olemassa vahva palvelukulttuuri? Ilman yhtä asiakaspalvelusta tulee epämääräinen pyrkimys ilman selkeää strategiaa. Asettamalla yritykselle tavoitteita ja olemalla säännöllisesti yhteydessä työntekijöihin luodakseen selkeän tien menestykseen yritys voi luoda vahvan palvelukulttuurin, joka luonnollisesti johtaa upeisiin asiakaskokemuksiin. Tässä viisi keskeistä termiä vahvan palvelukulttuurin ytimessä, jotka jokaisen yrityksen tulisi ottaa huomioon.

viestintä

jokaisen brändin on viestittävä missiostaan selkeästi. Mitä arvoja brändisi edustaa? Millaisia saavutuksia toivot saavuttavasi lähitulevaisuudessa ja kaukaisessa tulevaisuudessa? Näiden uskomusten välittäminen työntekijöille ja heidän osallistamisensa keskusteluun on olennaista onnistuneen palvelukulttuurin rakentamisessa. On myös tärkeää tuoda esiin esimerkkejä brändisi parhaista asiakaspalvelukokemuksista motivoidaksesi työntekijöitä ja luodaksesi selkeän mallin siitä, mihin kannattaa pyrkiä. Esittele tarinoita julisteiden kautta ympäri toimistoa, uutiskirjeissä sekä kokouksissa ja koulutustilaisuuksissa inspiroidaksesi ja informoidaksesi työntekijöitäsi.

selkeys

viestittäessä tiiminsä kanssa selkeys on avainasemassa. Ovatko brändisi tavoitteet oikein hahmoteltu osoittamaan, miten Työntekijöiden käyttäytyminen johtaa hyvään palveluun? Onko palveluprosessit selkeästi hahmoteltu? Työntekijöiden pitäisi tietää tarkalleen, mitkä heidän roolinsa ovat, ja hierarkiakaavio voi auttaa osoittamaan, kenen puoleen kääntyä, kun tukea tarvitaan. Lisäksi selkeyteen kuuluu myös koko organisaation tiedottaminen ongelmista, kuten tuotteen takaisinvedosta tai teknisestä asiasta tietyllä kanavalla. Tällaisen tiedon jakaminen maailmanlaajuisesti pitää kaikki ajan tasalla ja antaa työntekijöille mahdollisuuden tarjota panoksensa siihen, miten tällaiset ongelmat voidaan parhaiten ratkaista.

koulutus

työntekijöiden kouluttaminen antaa heille työkalut asiakaspalvelun onnistumiseen. Protokollien luominen etukäteen monimutkaisia tilanteita varten voi valtuuttaa agentit tekemään parhaansa ja tyydyttämään asiakkaita, kuten mahdollistamalla agenttien tehdä alennettuja tarjouksia, kun asiakkaat harkitsevat brändin tai hyvän tahdon eleiden jättämistä turhauttavan palveluongelman jälkeen. Koulutuksen olisi myös oltava jatkuvaa, ja se voi tapahtua Seminaarien, koulutustilaisuuksien, tiedotteiden ja ammatillisten kehitysmahdollisuuksien muodossa. Mitä paremmin työntekijät ovat perillä asioista, sitä varmempia he ovat palvelua toimittaessaan.

Vastuullisuus

vastuullinen brändi tarkoittaa sitä, että työntekijät pidetään tilivelvollisina työstään yksilökohtaisesti. Kaikilla työntekijöillä tulisi olla selkeästi määritellyt roolit mentoroinnin ja johdon tuen avulla, jotta he voivat tehdä parhaansa. Työntekijöille tulisi antaa valta korjata omat virheensä ja suuremmat palveluongelmat, kuten asiakasalennuksen myöntäminen laskutusvirheen tapahtuessa tai chat-viiveen tai virheellisen vastauksen pyytäminen anteeksi. Välittömän vastuun ottaminen ja virheen korjaaminen ovat olennaisia asiakasuskollisuuden kannalta. Työntekijöitä pitäisi palkita myös ylivoimaisesta suoriutumisesta, sillä heidän käytöksensä on hyvä esimerkki vahvasta palvelukulttuurista.

empatia

ihmisen kosketus on aina asiakaspalvelun kannalta välttämätöntä. Brändit, jotka harjoittavat empatiaa ja pyrkivät tarjoamaan aidon inhimillisen kosketuksen, eivät ainoastaan voita uskollisia asiakkaita, vaan myös brändin puolestapuhujia. Palveluagenttien tulisi antaa asiakkaille aikaa selittää tilanteensa ja tarjota heille ansaitsemaansa kunnioitusta ja tukea. Käyttämällä ystävällinen mutta ammatillinen sävy on välttämätöntä, ja liittyvät asiakkaan turhautumista voi rakentaa luottamusta tuotemerkin. Empatia voi tarkoittaa myös pakottavien brändiviestien lähettämistä, kuten hyväntekeväisyyden tai ympäristösyiden tukemista. Mitä voimakkaampi ääni brändisi, sitä enemmän asiakkaat kuuntelevat.Vahvan asiakaspalvelukulttuurin rakentamisessa on kyse selkeän ja johdonmukaisen viestin lähettämisestä työntekijöillesi ja heidän voimaannuttamisestaan menestymään tehokkaalla järjestelmällä. Voit tarjota parasta asiakaspalvelua tutustumalla vocalcomiin, joka on maailman johtava pilvipohjaisten contact center-ohjelmistoratkaisujen toimittaja ja ensiluokkainen monikanavainen asiakasyhteisöalusta loistaviin asiakaskokemuksiin.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.