Mark Mandel

målet med min forskning er at forstå det molekylære grundlag, hvormed dyr og deres naturlige mikrobiota danner specifikke, reproducerbare interaktioner. […]

US EPA

nedenstående oplysninger præsenterer tabulerede dosis-respons vurderinger, som Kontoret for Luftkvalitetsplanlægning og standarder bruger til risikovurderinger af farlige luftforurenende stoffer. Der […]