Studie Cyplexinolu Zjistí Zlepšení Symptomů Osteoartrózy

ZyCal Bioceuticals, Inc. odhalila výsledky první dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie hodnotící přínosy Cyplexinolu při zmírnění příznaků osteoartrózy. Výsledky byly zveřejněny v dubnu / květnu 2013 vydání Integrative Medicine: a Clinician ‚ s Journal. Podle studie účastníci léčení Cyplexinolem hlásili významné snížení bolesti a ztuhlosti a významné zvýšení kvality života (QOL) ve srovnání s těmi, kteří byli léčeni placebem.
Cyplexinol je přirozeně odvozený biologicky aktivní proteinový komplex sestávající z kostních morfogenetických proteinů (bmp), které stimulují růst kostí a chrupavek a bojují proti zánětu. Cyplexinol je účinná látka přípravku Ostinol.
„použití bmp k obnově chrupavky a regulaci zánětlivých cest je nový a vzrušující přístup k řízení oslabujících příznaků osteoartrózy,“ řekl Richard Garian, DC, CCSP, jeden z vyšetřovatelů studie, kteří také spoluautorem příspěvku. „Poprvé jsme pomocí přísných studijních metod dokázali prokázat významné a měřitelné zlepšení úlevy od bolesti, funkčnosti a kvality života u pacientů léčených perorálním komplexem BMP, Cyplexinolem za pouhý týden.“
v této randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studii bylo 87 účastníků s diagnózou středně těžké až těžké bolesti kloubů osteoartrózy v kloubu nesoucím váhu (kyčle nebo kolena) randomizováno, aby dostávali denní dávku 150 mg Cyplexinolu nebo placeba po dobu 12 týdnů. Vyšetřovatelé měřili tři primární cílové parametry-bolest, ztuhlost a QOL-pomocí indexu osteoartrózy Western Ontario a McMaster University (WOMAC) 3.1. Byla vypočtena změna skóre WOMAC od výchozího stavu do týdne 1, týdne 6 a týdne 12.
klíčová zjištění prokázala, že účastníci léčení Cyplexinolem hlásili:
· významné zlepšení (snížení) bolesti, ztuhlosti a QOL bylo pozorováno na SUBŠKÁLECH WOMAC pro léčenou skupinu. Změna průměrných skóre skupiny dosáhla významnosti již za 1 týden se snížením bolesti o 1,57 bodu(95% CI, 0,74-2,39; P<.0001
· významné zlepšení (snížení) bolesti o 3, 35 bodu (p<0, 0001) ve 12.týdnu oproti těm, kteří byli léčeni placebem, kteří hlásili zvýšení bolesti o 0, 35 bodu (p>0.05)
· významné zlepšení (snížení) tuhosti o 2,95 bodu (p<0,0001) ve 12. týdnu oproti těm, kteří byli léčeni placebem, kteří hlásili mírné snížení tuhosti o 0,18 bodu (p>0,05)
· významné zlepšení (zvýšení) QOL o 3,12 bodu (p<0,0001) ve 12. týdnu oproti těm, kteří byli léčeni placebem, kteří hlásili pokles QOL o 0,40 bodu (P>0,05)
pro další informace: http://zycalbio.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.