Role Cu proudového kolektoru na elektrochemickém mechanismu Mg-s baterie

vývoj hořčíkové sírové baterie je doprovázen všemi známými obtížemi přítomnými v Li-s bateriích, avšak s ještě omezenějším výběrem elektrolytů. V této práci byl zkoumán vliv kolektoru proudu na elektrochemický mechanismus ve světle různých zpráv, kde bylo zlepšené chování připisováno elektrolytu. Významné rozdíly v cyklistickém chování jsou hlášeny, když je kolektor proudu Al nahrazen kolektorem proudu Cu nezávislým na elektrolytu. Počáteční redukce síry sleduje podobnou reakční cestu bez mater proudového kolektoru, ale tvorba MgS může být v konkurenci s tvorbou CuS v přítomnosti Cu kationtů. S následnými cyklovými články připravenými z katod uložených na kolektoru Cu proudu vykazují pokles napětí a tvorbu jediné plošiny během cyklování. Změna odpovídá zapojení Cu do reakce a tvorbě redoxního páru Mg / CuS, jak bylo stanoveno měřením Cu K-edge XANES. Koroze Cu fólie je identifikována SEM a slouží jako zdroj Cu kationtů pro chemickou reakci mezi Cu a polysulfidy. Mg / CuS redox pár vykazuje zlepšenou cyklickou stabilitu, ale teoretická hustota energie je výrazně snížena v důsledku substituce S CuS jako katodového aktivního materiálu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.