porovnání účinků poměru dat a inkoustu na výkon s dynamickými displeji v monitorovací úloze

tato studie zkoumala použitelnost doporučení pro návrh grafů na návrh dynamických grafických displejů. Konkrétně byla testována doporučení týkající se úrovně poměru dat a inkoustu (poměr inkoustu zobrazujícího data k celkovému inkoustu). Účastníci sledovali dynamické proměnné řízení procesu v jedné ze tří podmínek zobrazení odpovídajících vysokým, středním a nízkým poměrům dat a inkoustu. Byla měřena rychlost reakce na proměnné mimo rozsah a úroveň povědomí o situaci a byly hodnoceny aspekty Subjektivní duševní zátěže. Výsledky naznačily určitou podporu principů redukce inkoustu bez dat: reakční doby na události mimo rozsah byly nejrychlejší pro nejvyšší stav poměru dat a inkoustu. Reakční doby byly podobné pro nízké a střední podmínky datového inkoustu, snad proto, že se tyto podmínky spoléhaly na stejný grafický specifikátor. Úroveň povědomí o situaci neprokázala žádný vliv na poměr dat a inkoustu; zdálo se však, že účastníci mají lepší povědomí o proměnných, které se častěji měnily.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.