od víry k víře–denní oddanost

neboť Bůh tak miloval svět, který dal…a dal…a dal.

to je poselství, které nám Bible přináší od začátku do konce. Zní to dost jednoduše. Přesto to málokdo z nás opravdu chápe.

můžeme pochopit myšlenku Boha moci. Můžeme pochopit Boha, který si přeje být sloužil. Ale všemohoucí Bůh, který nás miluje natolik, že si přeje, především, dát nám? Tomu se dá těžko uvěřit.

po tisíce let se Bůh snaží upustit zjevení své lásky do srdcí lidí. Dal láskyplné sliby požehnání a ochrany. Ale vždy čelil stejné překážce-lidským bytostem, které se prostě nedokázaly přesvědčit, že tyto sliby jsou pravdivé.

příběh Abrama je dokonalým příkladem. Nebyl zvyklý na myšlenku Boha, který dává. Po všem, vyrostl jako ctitel měsíce, a měsíc rozhodně nikdy nevypadal, že by pro něj něco udělal. Pak se setkal s El Shaddaiem, největší bytostí ze všech. Jediný Všemohoucí Bůh. A první věc, kterou chtěl El Shaddai udělat, bylo dát mu.

víte, jak mu Bůh odpověděl? Tím, že s ním uzavřete krevní smlouvu. Tato Smlouva navždy vyřešila jakoukoli otázku, kterou by Abram mohl mít o Boží lásce a loajalitě. Jakmile byla prolita krev, věděl, že Bůh myslel to, co řekl.

Bůh udělal totéž pro vás. Uzavřel s tebou krevní smlouvu. A obětoval pro to vlastního syna. Ježíšovo zlomené tělo a prolitá krev se staly věčným důkazem Boží lásky k vám. Prostřednictvím Společenství vás naléhá, abyste si je znovu a znovu pamatovali, takže když vaše víra v jeho sliby začne váhat, “ můžete mít silnou útěchu „(Židům 6: 18).

získejte zjevení Boží lásky k vám meditací o smlouvě, kterou s vámi uzavřel. Vyndejte chléb a šálek. Jděte s nimi před Pána a přijměte Společenství. Přemýšlejte o těle a krvi Ježíše, která vám umožní být členem krevní smlouvy v rodině Všemohoucího Boha. Nechte je navždy vyřešit otázku Boží lásky k vám. Už nikdy nebudete muset pochybovat o jeho slibech, jakmile věříte v jeho lásku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.