Dallas Truck nehoda právník

byli jste zraněni při nehodě zahrnující 18-kolový vůz v Dallasu nebo kdekoliv ve státě Texas? Zavolejte zkušené právníky pro dopravní nehody v advokátní kanceláři Rasansky na čísle 1-877-405-4313 a získejte bezplatné vyhodnocení případu.

velké soupravy, semi a 18-kolové nehody jsou obzvláště nebezpečné kvůli jejich naprosté velikosti a hmotnosti vozidel. Osobní vozidla mají tendenci brát nápor těchto kolizí, což často vede k vážným a dokonce smrtelným zraněním.

pokud jste vy nebo milovaná osoba byli zraněni nebo zabiti při nehodě s nákladním vozem s 18 koly nebo velkou soupravou, musíte pochopit, jak se tyto případy liší od nehod osobních automobilů.

proč se nehody kamionů vyskytují tak často na silnicích v Texasu? Často jde o zisky z bezpečnosti. Naši právníci Dallas truck nehoda byli svědky přepravní společnosti tvrdí, že jsou revidovat své bezpečnostní politiky a postupy znovu a znovu ve snaze snížit počet smrtelných nehod. Bohužel, tyto nové protokoly jsou zřídka uvedeny do činnosti a přepravní společnosti i nadále umisťují zisky před bezpečnost ostatních motoristů.

když oběti utrpěly zranění při nehodě kamionu, je zásadní, aby se co nejdříve obrátily na právníka pro dopravní nehodu v Texasu. Oběti mohou mít nárok na odškodnění, které pomůže zmírnit finanční zátěž vyplývající z lékařských nákladů, ušlé mzdy, škody na majetku, a neekonomické škody, kterým čelí. Advokáti v advokátní kanceláři Rasansky bojovali více než 27 let, aby pomohli obětem v celém státě získat spravedlnost, kterou si zaslouží poté, co byli poškozeni při nehodách. Kontaktujte naši advokátní kancelář co nejdříve a zjistěte, jak vám můžeme pomoci.

věděli jste: v daném roce jezdí na silnici více než 15 milionů nákladních vozidel a za tu dobu došlo k více než 400 000 nehodám nákladních vozidel, které vedly k více než 100 000 zraněním.

časté příčiny nehod kamionů v Texasu

nehody kamionů jsou často způsobeny bezohledným jednáním řidičů. Vzhledem k velikosti a hmotnosti těchto vozidel bychom rádi věřili, že ti, kteří je mají pod kontrolou, se s větší pravděpodobností zapojí do odpovědných akcí za volantem. Bohužel to není daleko od pravdy. Namísto, nadále vidíme četné oběti v celém našem státě, které zůstaly s život ohrožujícími zraněními při nehodách kamionů.

7 časté příčiny truck-vs-autonehod v Dallasu:

 • překročení rychlosti: když řidič kamionu zrychlí, aby splnil termín, jedná bezohledně. Pokoušet se přesunout 80,000 libra silniční Monstrum rychleji než rychlostní limit není nikdy dobrý nápad. Je velmi těžké zastavit, když máte za sebou tolik váhy a hmoty.
 • těžká užitečná zatížení: těžká břemena mohou ohrozit rovnováhu 18kolového vozíku. Když trucker nese neobvykle těžké zatížení, je obtížnější manévrovat a zastavit i při normálních rychlostech. Kromě toho, když naložený kamion narazí na auto, škody jsou mnohem vážnější. Valníky a cisternové vozy jsou pro to notoricky známé, ale sklápěče a popelářské vozy jsou často stejně špatné.
 • nedostatečná údržba: údržba návěsů je nutná, aby nedošlo k mechanické poruše. Pokud není nákladní automobil řádně udržován, i nejbezpečnější řidič kamionu je mnohem větší riziko, že způsobí nehodu. Jedna mechanická porucha, jako jsou brzdy nebo odpružení, je bohužel vše, co je potřeba k tomu, aby došlo k smrtelné nehodě.
 • nedostatek spánku: truckeři jsou lidé stejně jako my ostatní a když jsou přepracovaní nebo bez spánku, dělají chyby. Je důležité si uvědomit, že mnoho zkušených truckerů je placeno mílí, a tak chtějí tlačit svá těla na hranici, aby získali lepší výplatu. Z tohoto důvodu se mnoho řidičů kamionů tlačí příliš daleko a nakonec usne za volantem. Federální správa bezpečnosti motorových dopravců (FMCSA) již umožňuje truckerům řídit až 11 hodin najednou. Bylo zjištěno, že někteří truckeři falšují záznamy o hodinách služby, aby uklidnili své šéfy nebo zvýšili svůj plat.
 • Dálnice Hypnóza: Tato podmínka se týká jakési trance-jako stav, který nastane poté, co řidič cestuje stovky mil sledoval stejné monotónní silniční scenérie. Nakonec může řidič zone ven, což způsobuje inhibovanou schopnost reagovat vhodným způsobem.
 • slepá místa: jednou z prvních věcí, kterou se noví řidiči učí při testu jízdy semi truck, je vyhnout se slepému místu. Většina zrcadlových systémů na nákladních automobilech neumožňuje truckerovi úplný výhled na oblast za nimi. Hlasitý hluk motoru má také tendenci přehlušit jakékoli troubení dotčených motoristů. Díky tomu je pro ně velmi snadné náhodně utřít ostatní vozidla.
 • nedbalost nebo bezohlednost: v neposlední řadě někteří truckeři prostě nedbalí ve svém postoji, že by se jim ostatní motoristé měli vzdát kvůli jejich masivní velikosti. Ne každý motorista může a výsledky mohou být smrtící.

proč jsou nehody kamionů s 18 koly tak smrtící?

Dallas TX Truck nehoda právník
Truck nehoda právník v Dallasu

18-nehody wheeler mohou způsobit vážná zranění a smrt kvůli jejich masivní velikosti ve srovnání s jinými vozidly na silnici. To znamená větší sílu při nárazu. Typické zranění, které vyplývají z 18 wheeler kolize patří zlomené kosti, poranění míchy, ochrnutí, poškození mozku, a dokonce i neoprávněné smrti

nehoda kamionu právníci v Rasansky Advokátní Kancelář vyhodnotit každý 18 wheeler truck nehoda důkladně, při pohledu na každý možný úhel, a každý potenciální strana, která může sdílet na vině. Potenciálně odpovědné strany mohou zahrnovat přepravní společnost provozující návěs, výrobce vašeho automobilu nebo 18kolového vozidla (s ohledem na vadu produktu), silniční stavební společnosti, které neposkytnou příslušné oznámení o závadách na silnici nebo nebezpečí na silnici, společnosti pro údržbu vozového parku za nedodržení údržby vozidla a další.

zákony týkající se případů dopravních nehod jsou velmi obtížné navigovat a jsou často velmi složité. Z tohoto důvodu je nesmírně důležité, abyste co nejdříve po nehodě mluvili s právníkem o svém případu. Naši zkušení právníci pro dopravní nehody vyhodnotí váš případ bez nákladů. Můžeme vzít váš případ na základě nepředvídaných okolností, což znamená, že neexistují žádné poplatky, pokud nevyhrajeme váš případ.

odpovědné strany v Texas kamionových nehod

na rozdíl od většiny dopravních nehod, ty, které se týkají užitkových dopravních prostředků často mají mnohem heftier pojistné smlouvy k dispozici pro oběti. Důvodem je skutečnost, že nehody nákladních vozidel často vedou k katastrofickým zraněním a rozsáhlým škodám. Nehody kamionů mají často několik stran, které lze jmenovat v soudních sporech o zranění v Texasu. Některé strany, které jsou odpovědné za zranění a škody při nehodách kamionů v celém Texasu, zahrnují:

řidiči kamionů: řidič kamionu nese největší podíl odpovědnosti ve většině nehod kamionů. Důvodem je skutečnost, že chyba řidiče je hlavní příčinou nehod nákladních vozidel. Když se řidiči kamionů zapojí do bezohledného, nedbalého nebo rozptýleného chování při provozu svých vozidel, pravděpodobně způsobí nehody, které změní život ostatním na silnici.

Majitel Kamionu: Majitel vozíku je povinen zajistit, aby řidiči byli kvalifikovaní, odpovědný, a pilný při provozu svých vozidel. Majitelé nákladních vozidel musí ověřit Licence, zajistit zkušenosti a ujistit se, že řidič nemá špatný záznam o jízdě.

přepravní společnost: přepravní společnosti jsou často spěchal najmout nové řidiče dodat zatížení, které berou zkratky. Když přepravní společnosti nedokážou zajistit, aby řidiči měli licenci a zkušenosti, mohou nést odpovědnost za případy, kdy dojde k nehodám.

Nákladní Společnost: Nákladní společnosti musí nakládat výrobky na přívěsy opatrně a ohleduplně. Je nezbytné, aby byly produkty rovnoměrně rozloženy, aby se zabránilo tomu, že dojde k tipům. Pokud nejsou nákladní automobily správně naloženy, může to vést k posunům nákladu. Stejně důležité je, aby byl náklad v přívěsu dostatečně zajištěn. Když se nákladní společnosti zabývají bezohlednými a nedbalými praktikami, může to vést k významným nehodám.

výrobci: je bezpodmínečně nutné, aby návěsy fungovaly tak, jak jsou určeny. Kamiony s vadnými brzdami, urychlovači a dalšími nefunkčními částmi nelze ovládat. V důsledku toho se řidiči pravděpodobně účastní kolizí. Pokud jsou nehody nákladních vozidel způsobeny vadnými nebo nefunkčními díly nebo vozidly, mohou výrobci a další zúčastněné strany nést odpovědnost za zranění a škody.

oběti, které jsou zraněny při nehodách kamionů, potřebují právní pokyny od kvalifikovaných právníků, kteří důkladně rozumí federálním a státním zákonům, jakož i předpisům, okolním nehodám kamionů. Tým v advokátní kanceláři Rasansky má desítky let zkušeností, které pomáhají obětem maximalizovat jejich zotavení po účasti na dopravní nehodě. Kontaktujte naši advokátní kancelář ještě dnes, abyste ochránili svá zákonná práva a získali spravedlnost, kterou si zasloužíte.

Maximalizujte své zotavení po nehodě kamionu v Texasu

právníci Texas truck accident v advokátní kanceláři Rasansky mají rozsáhlé zkušenosti, které pomáhají obětem postupovat vpřed poté, co se podíleli na nehodě kamionu. Snažíme se pomáhat našim klientům dosáhnout jejich cílů při zotavení a překonání následků jejich nehod. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je pomoci našim klientům získat maximální možnou výši náhrady na pokrytí ekonomických a neekonomických škod, kterým čelí.

advokáti advokátní kanceláře Rasansky věří, že oběti by nikdy neměly být nuceny utratit desítky tisíc dolarů za náklady spojené s jejich nehodami v důsledku jednání jiné osoby. Z tohoto důvodu jim pomáháme získat maximální výši náhrady škody, která jim hrozí, včetně:

 • lékařské účty za jmenování lékaře, operaci, hospitalizaci a různé procedury.
 • dlouhodobé náklady spojené s terapií, rehabilitací a léky.
 • ušlý příjem související s volnem na schůzky a zotavení.
 • ztratil výdělečnou kapacitu pro oběti, které jsou trvale poškozeny.
 • duševní úzkost, stejně jako bolest a utrpení.
 • znetvoření.
 • ztráta konsorcia.

pokud oběti přijdou o život při nehodách nákladních vozidel v důsledku jednání jiných řidičů, pomáháme jejich rodinám získat plnou a spravedlivou náhradu prostřednictvím neoprávněných nároků na smrt. Naši právníci při nehodě kamionu v Texasu pomáhají rodinám maximalizovat jejich vymáhání nákladů na pohřební uspořádání, poplatky za pohřební služby, ztráta výhod, a více. Pokud jste byli zraněni při nehodě kamionu, nebo váš milovaný přišel o život, v důsledku jednání jiného řidiče, kontaktujte naši advokátní kancelář ještě dnes a prozkoumejte právní možnosti, které máte k dispozici.

obraťte se na Dallas truck nehoda právník dnes.

pokud jste utrpěli zranění při nehodě kamionu v důsledku jednání jiného řidiče, je důležité, abyste jednali rychle, abyste chránili svá zákonná práva a nejlepší zájmy. Nesnažte se vyjednávat s nedbalou stranou na vlastní pěst! Přepravní společnosti jsou nemilosrdné, pokud jde o podvádění obětí, aby zničily svůj vlastní případ. Budou se snažit minimalizovat vaše nároky, zkreslit fakta, a bude vám přímo lhát. Nikdy nepřijímejte jejich podmínky a nepokoušejte se vyjednávat! To jen snižuje hodnotu vašeho případu. Být zastoupen znalým právníkem zajišťuje, že máte nejlepší šanci získat náhradu, kterou si zasloužíte.

kontaktujte Rasansky Advokátní Kancelář mluvit s Dallas 18 wheeler nehoda právník dnes na 1-877-405-4313. Je-li váš případ přijat, neexistují žádné předem náklady na vás. Dostáváme zaplaceno, pouze pokud se nám podaří získat náhradu ve vašem případě. Bereme veškerá finanční rizika, abyste se mohli soustředit na zotavení.

Advokátní Kancelář Rasansky odvedla vynikající práci zastupující mou rodinu po nehodě mého otce. Nejen, že byli špičkovou profesionalitou, ale úroveň laskavosti a soucitu, kterou nám ukázali, nebude nikdy zapomenuta. Vždy bych jim věřil s jakýmkoli právním problémem, který bych kdy měl v budoucnu.

– Sharry Stevens ★★★★★

Promluvte si s právníkem nehody kamionu zdarma. 24/7.

advokáti advokátní kanceláře Rasansky s vámi rádi hovoří o vašem případném případu zdarma. Pokud vám můžeme pomoci s vaším nárokem,uděláme to bez nákladů na vás. Zavolejte nám 24/7 na (214) 651-6100, nebo bezplatně na 1-877-405-4313.

POŽÁDEJTE O BEZPLATNOU KONZULTACI E-MAILEM

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.