australské Charity a Nezisková Komise

zranitelné osoby jsou definovány jako osoby mladší 18 let nebo jiné osoby, které se o sebe nemohou postarat nebo se nemohou chránit před poškozením nebo vykořisťováním.

zatímco všichni lidé musí být chráněni před poškozením, existují další legislativní a etické aspekty ochrany zranitelných osob. Zranitelné osoby mohou zahrnovat:

  • děti a senioři
  • lidé s poruchou intelektuálního nebo fyzického fungování
  • lidé s nízkým socioekonomickým zázemím
  • lidé, kteří jsou domorodci nebo ostrované Torres Strait
  • lidé, kteří nejsou rodilými mluvčími místního jazyka
  • lidé s nízkou úrovní gramotnosti nebo vzdělání
  • lidé podléhající modernímu otroctví, které zahrnuje lidské vykořisťování a kontrolu, jako jsou jako nucené práce, dluhové otroctví, obchodování s lidmi a dětská práce.

zranitelnost může být dočasná nebo probíhající. Zranitelní lidé se neomezují pouze na příjemce charity nebo uživatele jejích služeb. Mohou zahrnovat zaměstnance charity, dobrovolníky a osoby třetích stran, například partnery.

schopnost rozpoznat zranitelnost v různých formách je důležitá a prvním krokem k ochraně zranitelných osob.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.