účinek trestu odnětí svobody a profesionální diskvalifikace na reintegraci

tato studie slouží dvěma účelům. Za prvé, pojmy hanby (Braithwaite, 1989) a označování (Becker, 1963) se používají ke zkoumání účinku stigmatického označování na skupinu profesionálních účetních, kteří vykonávají trest odnětí svobody za finanční trestné činy. Údaje získané z rozhovorů s fokusními skupinami naznačují, že emoce související s hanbou mají důležitý odrazující účinek na sklon k opětovnému uražení, který nevyplývá z uvěznění, ale z reflexivity vyplývající z podpory rodiny a jednoty. Druhý, tento článek kriticky hodnotí otázky týkající se profesní reintegrace, ve které mohou být členové vyloučeni z výkonu svého povolání, když jsou propuštěni z vězení. Zákaz členů profesionálního členství kvůli jejich bývalému odsouzenému štítku představuje formu vylučujícího stigmatu, které přispívá ke stigmatickému hanbě a zášti vůči institucím, které takové sankce ukládají. Úloha profesních sdružení při znovuzačlenění bývalých členů odsouzených za závažný trestný čin, a schopnost pomoci jim rekonstruovat jejich profesní identitu a rozvíjet prosociální role, je kriticky hodnocen.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.